تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي

رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان مرد ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاداسلامي نجف‏آباد

دکتر حسين مولوي

دکتر اصغر خالدان

محمدرضا غيور

77.7.22

1

بررسي نوع پيكري دوندگان سرعت و پرتاب كنندگان نخبه ايراني و مقايسه آنها با همرديفانشان در المپيك

دکتر اکبر وحدتي

دکتر مهدي نمازي زاده

رضا دلاور

77.10.20

2

تعيين و توصيف صدمات و آسيبهاي ورزشي در رشته فوتبال

اکبر دادفرنيا

دکتر سيد اميراحمد مظفري

قاسم الياسي

77.12.12

3

بررسي و مقايسه امكانات، بودجه و نيروي انساني تربيت بدني در دبيرستانهاي پسرانه دولتي و غير انتفاعي شهرستان كرج

دکتر مهدي نمازي زاده

دکتر سيد اميراحمد مظفري

سيد جبرئيل افتخاري

77.12.12

4

بررسي نحوه گذران اوقات فراغت اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان با تاكيد بر فعاليتهاي ورزشي

دکتر مهدي کارگرفرد

دکتر جواد کريمي

حافظ آقابيگي

78.2.2

5

بررسي ميزان انتقال دو طرفي مهارتهاي منتخب بسكتبال در نوآموزان دختر

دکتر مهدي نمازي زاده

دکتر سيد محمدکاظم واعظ موسوي

فرزانه داوري

78.4.1

6

بررسي تاثير يك برنامه هوازي بر ميزان اضطراب صفتي دانشجويان دختر دانشگاه يزد

دکتر مهدي کارگرفرد

دکتر مهدي نمازي زاده

فرحناز آيتي زاده

78.4.19

7

تاثير مشاركت ورزشي بر سبك شناختي وابستگي واستقلال ادراك ميداني ورزشكاران

محمد سلطان حسيني

دکتر مهدي نمازي زاده

سعيد تابش

78.4.19

8

نوع پيكري هندباليستهاي نخبه و تعيين ارتباط جزء مزومورفي با قدرت شوت و توان بي هوازي

دکتر مهدي کارگرفرد

دکتر مهدي نمازي زاده

حميد زاهدي

78.9.24

9

مقايسه عزت نفس و منبع كنترل دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار

دکتر حسين مولوي

دکتر مهدي نمازي زاده

محمدهادي ياقوتي

79.6.2

10

تربيت بدني مدارس راهنمائي از ديدگاه مديران مدارس ، معلمان تربيت بدني و دانش آموزان شهرستان ميبد

دکتر مهدي نمازي زاده

دکتر محمد احساني

محمدرضا دهقاني

79.7.25

11

مقايسه ميزان اضطراب حالتي رقابتهاي بازيكنان اصلي و ذخيره بسكتبال

دکتر وحيد ذوالاکتاف

دکتر مهدي نمازي زاده

فرزاد کوهيان افضلي

79.7.25

12

بررسي تاثير تمرين ذهني بعنوان مكمل تمرين عملي بر سرعت يادگيري حركت اسكلوبكاروي بارفيكس

دکتر مهدي نمازي زاده

دکتر وحيد ذوالاکتاف

ناصر فرغت

79.7.26

13

عوامل بازدارند از فعاليت‏هاي ورزشي در اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان

دکتر وحيد ذوالاکتاف

دکتر محمد احساني

محمدصادق داداشي

79.7.27

14

شيوع، علل و پيامدهاي آسيب‏هاي جسماني در بين جوانان كشتي گير نخبه فرنگــــي

دکتر مهدي نمازي زاده

دکتر وحيد ذوالاکتاف

سعيد انصاري

79.7.28

15

بررسي عوامل تاثيرگذار بر درس تربيت بدني شهرستان شهركرد از ديدگاه معلمان تربيت بدني

مسعود نادريان

دکتر عباس بهرام

محمدرضا هاشمي بني

79.10.27

16

مقايسه MDA و DC در بين ورزشكاران (هوازي و بي هوازي) و غير ورزشكاران

دکتر وحيد ذوالاکتاف

 دکتر صديقه عسگري  دکتر حسين مجتهدي

مژگان معمارمقدم

81.12.11

17

روايي، اعتبار و عينيت آزمون عملي جهت گزينش دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي در سال 1380

-

دکتر وحيد ذوالاکتاف

مرتضي ربيعي

81.12.21

18

بررسي روايي هم عرض روشهاي ميداني تخمين چربي بدن براي زنان ورزشکار ايراني

-

دکتر وحيد ذوالاکتاف

ليلي مشرف

82.6.17

19

روزآمد كردن برنامه درسي دوره كارشناسي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

دکتر وحيد ذوالاکتاف

دکتر مهدي کارگرفرد

حميدرضا کرمي

82.6.27

20

تاثير يک برنامه تمرين هوازي رکاب زدن با دست بر روي برخي فاکتورهاي فيزيولوژيکي و ترکيب بدني زنان ميانسال

دکتر حميد رجبي

دکتر حسين مجتهدي

راحله غفاري

82.6.29

21

روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي ورزشي

دکتر حسين مجتهدي

دکتر وحيد ذوالاکتاف

رقيه فخرپور

82.9.22

22

روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي رشته هاي راکتي

-

دکتر وحيد ذوالاکتاف

فرزانه موتمر

83.5.10

23

روايي‌سنجي آزمون هشت‌گانه براي استعداديابي ژيمناستيك

دکتر حسين مجتهدي

دکتر وحيد ذوالاکتاف

بنفشه محمدي

83.5.29

24

مقايسه توان هوازي و بي هوازي بازيکنان نخبه فوتبال در پستهاي مختلف

دکتر اسکندر رحيمي

دکتر مهدي کارگرفرد

سعيد کشاورز

83.6.11

25

مقايسه ميزان اضطراب حالتي رقابتي بين دو رشته كاتا و كوميته در دانشجويان پسر كاراته‌كا

سيد محمد مرندي

دکتر حسين مجتهدي   دکتر حسين مولوي

فريبرز حاتم پور آذرخواراني

83.6.22

26

مهارت هاي رواني بازيكنان نخبه بسكتبال كشور

دکتر حميدرضا عريضي

دکتر مهدي کارگرفرد

روح اله ماهر جهرمي

83.6.22

27

آگاهي و عملكرد فوتباليست‌هاي حرفه‌اي نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب

دکتر وحيد ذوالاکتاف

دکتر مهدي کارگرفرد

مهدي مقامي

83.6.24

28

ميزان شيوع ناهنجاري هاي ستون فقرات در دانش آموزان استثنائي (نابينا و ناشنوا)

دکتر مهدي کارگرفرد

دکتر حسين مجتهدي

عليرضا حسني

83.6.24

29

ارتباط سن و شاخص توده بدن با فاکتورهاي آمادگي جسماني در نيروهاي نظامي

دکتر وحيد ذوالاکتاف

دکتر مهدي کارگرفرد

محسن سالاري

83.6.25

30

تدوين مقياس قد، وزن و نسبت هاي طولي و عرضي کودکان 11- 7 ساله مياندوآب

دکتر مهدي کارگرفرد

دکتر حسين مجتهدي

علي ملکي نظام آباد

83.8.13

31

ارتباط كانون كنترل و خلاقيت در ورزشكاران زبده

دکتر حميدرضا عريضي

دکتر محمد سلطان حسيني

حميدرضا ميرصفيان

83.11.12

32

مقايسه اثرات دو نوع برنامه وزنه تمريني ويژه بر روي قدرت عضلاني در حرکت پرس سينه

دکتر خليل خيام باشي

دکتر حسين مجتهدي

حجت باقري

84.4.1

33

تهيه نورم مهارتي براي رشته ورزشي فوتبال در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شيراز

دکتر اسکندر رحيمي

دکتر مهدي کارگرفرد

مجتبي ابراهيمي

84.4.1

34

مقايسه ميزان پيشرفت آمادگي جسماني دردو سبك متفاوت ارزشيابي

دکتر مسعود نادريان

دکتر محمد سلطان حسيني

مهدي قدمي

84.4.20

35

نيازهاي آموزشي مديران مياني تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش به مهارت هاي سه گانه مديريتي

دکتر نصراله سجادي

دکتر مسعود نادريان

محمدحسن عبدالهي

84.4.20

36

مقايسه نظرات مديران مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر نجف آباد با دبيران تربيت بدني نسبت به درس تربيت بدني دکتر محمد سلطان حسيني دکتر مسعود نادريان عليرضا مصطفائي 84.4.20

37

طراحي و روايي سنجي يك آزمون جديد هوازي - دکتر وحيد ذوالاکتاف فائزه زمانيان 84.4.21

38

روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداد يابي شنا

-

دکتر وحيد ذوالاکتاف

نوشين جوادي تهران نژاد

84.4.21

39

مقايسة دقت اجراي مهارت پاس پرشي با پاس ايستاده در واليبال

دکتر وحيد ذوالاکتاف دکتر حسين مجتهدي

دکتر خليل خيام باشي

عبدالخليل کر

84.4.22

40

بهترين سن يادگيري اسکيت - دکتر وحيد ذوالاکتاف فاطمه فاضل 84.4.22

41

تاثير حضور تماشاگر بر اجراي مهارت هاي حرکتي ظريف و درشت

دکتر وحيد والاکتاف

دکتر حسين مجتهدي

ايمان قنبري

84.7.6

42

روايي سنجي آزمون هشت‌گانه در ورزشهاي توپي با پا

دکتر سيد محمد مرندي

دکتر وحيد والاکتاف

آرمان خورشيدي

84.7.6

43

بررسي مقايسه اي شيوع، علل و پيامدهاي آسيب هاي ورزشي در كوهنوردان

دکتر وحيد والاکتاف دکتر بهنام قاسمي

دکتر خليل خيام باشي

ابراهيم بني طالبي

84.7.6

44
روايي سنجي آزمون هشت گانه ورزش هاي توپي با دست دکتر سيد محمد مرندي دکتر وحيد ذوالاکتاف سيد جلال ابودردا 84.7.30 45
مقايسه ي برآورد Vo2max از طريق روش هاي آزمايشگاهي ،ميداني و بدون تمرين دکتر وحيد ذوالاکتاف دکتر مهدي کارگرفرد سيامک تکش 84.8.11 46
تعيين نيازهاي آموزشي مربيان فوتبال شاغل در ليگ برتر به مهارت هاي شغلي دکتر محمد سلطان حسيني دکتر مسعود نادريان محمدمهدي فروردين 84.11.8 47
تعيين نيازهاي آموزشي داوران فوتبال به مهارت هاي مديريتي دکتر مسعود نادريان دکتر محمد سلطان حسيني مهدي آليان برين 84.11.8 48
استفاده از تكرار وزنه تا سرحد خستگي براي برآورد يك تكرار بيشينه در حركت پرس سينه دکتر مهدي کارگرفرد دکتر حسين مجتهدي محمدحسن سلطاني سروستاني 84.11.9 49
شيوع مصرف مواد نيروزا و آگاهي ورزشكاران رشته ي بدنسازي از عوارض جانبي آنها دکتر حسين مولوي دکتر مهدي کارگرفرد علي کاشي 84.12.17 50
بررسي روايي هم عرض برخي از مدل هاي بدون تمرين جهت برآورد حداکثر اکسيژن مصرفي دکتر وحيد ذوالاکتاف دکتر مهدي کارگرفرد بابي سان عسکري گلوگاهي 84.12.22 51
مقايسه ي ويژگي هاي روانشناختي دانشجويان ورزشکار (دو و ميداني) آسيب ديده و غير آسيب ديده دکتر خليل خيام باشي دکتر سيد محمد مرندي دکتر حسين مولوي روح اله حق شناس 85.2.16 52
آمادگي جسماني و سلامت رواني دانش آموزان سال سوم دبيرستان در مقايسه با پيش دانشگاهي ها دکتر وحيد ذوالاکتاف دکتر خليل خيام باشي مدينه زرين 85.2.31 53
بررسي وضعيت موجود و مطلوب ساختار منابع انساني متخصص ورزش بانوان استان اصفهان دکتر محمد سلطان حسيني دکتر مسعود نادريان مريم برقرار جهرمي 85.4.11 54
ميزان اثربخشي سبك هاي رهبري معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش شهر اصفهان دکتر مسعود نادريان دکتر محمد سلطان حسيني ايوب هاشمي 85.4.11 55
ارتباط بين وضعيت اقتصادي- اجتماعي با برخي خصوصيات آنتروپومتريك در دانش آموزان پسر 14- 11 ساله دکتر مهدي کارگرفرد دکتر وحيد قاسمي دکتر حسين مجتهدي هادي قائدي 85.4.14 56
موانع مشارکت ورزشي زنان و ارتباط آنها با انگيزه دکتر وحيد ذوالاکتاف دکتر مسعود نادريان الهام مشکل گشا 85.4.31 57
بررسي علل نا کامي تيم هاي تکواندوي بانوان در مسابقات برون مرزي و ارائه راهکارهاي مؤثر براي توسعه ورزش قهرماني بانوان دکتر مسعود نادريان دکتر محمد سلطان حسيني فرزاد ذرخش 85.6.22 58
تأثير يك جلسه فعاليت بدني شديد (حاد) بر غلظت گلوکز، و هورمون هاي تستوسترون،كورتيزول و انسولين سرم خون در دو وميداني کاران نخبه ليگ برتر كشور دکتر حسين آقاجاني دکتر سيد محمد مرندي عباس فيروزيان 85.6.29 59
مقايسه برخي ويژگي هاي آنتروپومتريكي در دانش آموزان پسر دوره دبيرستان شهر اصفهان با سطوح فعاليت بدني مختلف دکتر سيد محمد مرندي دکتر حسين مجتهدي محمدرضا فولادگر 85.6.30 60
اثرات مصرف گلوكز خوراكي در آغاز تمرين طولاني مدت با شدت متوسط در زنان در مقايسه با مردان دکتر وحيد ذوالاکتاف دکتر مهدي کارگرفرد مهناز شهبازي 85.7.24 61
مطالعه روايي آزمون هشت گانه هوازي (AOT) براي برآورد VO2max در زنان بالغ سالم (15 تا 50 سال) دکتر سيد محمد مرندي دکتر وحيد ذوالاکتاف سارا سهرابي 85.7.24 62
روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي ورزش هاي دقتي دکتر سيد محمد مرندي دکتر وحيد ذوالاکتاف الهام سجادي 85.7.29 63
روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي ورزش هاي تواني دکتر سيد محمد مرندي دکتر وحيد ذوالاکتاف مرضيه کرمي 85.7.29 64
رابطه سطح مهارت ورزشي با ميزان وابستگي به بينايي حين كنترل تعادل پويا در فوتباليست‌ها - دکتر خليل خيامباشي دکتر مهيار صلواتي ليلا مشکاتي 85.8.23 65
دانش تغذيه اي و عادات غذايي ورزشكاران رشته دو وميداني دکتر وحيد ذوالاکتاف دکتر مهدي کارگرفرد دکتر مسعود نادريان حميدرضا صادقي پور 85.10.12 66
مقايسه ارتفاع پرش عمودي درجا در وضعيتهاي مختلف قرارگيري پا دکتر وحيد ذوالاکتاف دکتر خليل خيامباشي آزاده درودگر 85.10.13 67
ارزيابي اوليه آگاهي و عملکرد ورزشکاران پسر رشته هاي تيمي نسبت به راهکارهاي پيشگيري از آسيب دکتر نادر رهنما دکتر مهدي کارگرفرد محسن غفوريان 85.12.23 68
راه کارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي در ورزش حرفه اي ايران دکتر محمد سلطان حسيني اصغر سلطاني دکتر مسعود نادريان سيد احسان اميرحسيني 86.2.18 69
شيوع و علل آسيب هاي زانو در فوتباليست هاي مرد حرفه اي دکتر نادر رهنما دکتر عفت بمبئي چي عبدالحميد دانشجو 86.2.26 70
ارزيابي آگاهي و عملکرد دانشجويان دختر نسبت به راه كارهاي پيشگيري از آسيب در ورزش هاي تيمي و انفرادي دکتر خليل خيام باشي دکتر مهدي کارگرفرد مريم عباسي دره بيدي 86.2.29 71
مقايسه تراکم مواد معدني استخوان بين فوتباليستهاي حرفه اي و افراد غير ورزشکار دکتر نادر رهنما دکتر خليل خيام باشي دکتر محمدرضا سلامت علي باقر نظريان 86.3.27 72
بررسي نگرش والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان نسبت به برنامه هاي جديد درس تربيت بدني دکتر سيد محمد مرندي دکتر حسين مجتهدي فرشيد فاخران اصفهاني 86.3.29 73
برآورد VO2maxمردان از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي دکتر سيد محمد مرندي دکتر وحيد ذوالاکتاف بهزاد احمدي 86.4.19 74
اثر دراز مدت فعاليتهاي استقامتي، سرعتي و قدرتي بر تراکم ماده معدني استخوان ورزشکاران نخبه مرد دکتر سيد محمد مرندي دکتر خليل خيام باشي دکتر محمدرضا سلامت عباس صالحي کيا 86.4.20 75
اثر دراز مدت فعاليتهاي استقامتي، سرعتي و قدرتي بر تراکم ماده معدني استخوان ورزشکاران نخبه زن دکتر خليل خيام باشي دکتر سيد محمد مرندي دکتر محمدرضا سلامت مريم بان پروري 86.4.24 76
تأثير تمرينات منظم يوگا بر برخي عوامل فيزيولوژيكي و آمادگي جسماني زنان سالم غير ورزشكار دکتر عفت بمبئي چي خيرالله نوريان دکتر سيد محمد مرندي شفق ايزدپناه 86.4.24 77
ارتباط بين پايگاههاي قدرت با عملكرد مديران هشتمين المپياد ورزشي دانشجويان كشور از ديد خود و عوامل اجرايي دکتر محمد سلطان حسيني دکتر سيد احمد طبائيان کامليا عبدي 86.4.26 78
هنجار يابي آزمون هشت گانه ورزش هاي توپي با دست براي دانش آموزان مقطع راهنمايي دکتر مهدي کارگرفرد دکتر وحيد ذوالاکتاف حجت سبزي کاشاني 86.6.19 79
نورم يابي آزمون هشت گانه ورزشهاي توپي با پا براي مقطع راهنمايي دکتر وحيد ذوالاکتاف دکتر مهدي کارگرفرد زهرا دانشور 86.6.19 80
نيمرخ ظرفيت عملي و چربي بيماران سکته ي قلبي در سه دوره ي زماني بازتواني ورزشي دکتر کتايون ربيعي دکتر مهدي کارگرفرد مهدي کاکلي 86.6.21 81
بررسي فضايي اثرات اماکن ورزشي بر محيط شهري اصفهان دکتر جمال محمدي دکتر محمد سلطان حسيني عابدين حجت 86.6.24 82
مقايسه تراکم توده استخواني زنان فوتساليست حرفه اي با افراد غير ورزشکار دکتر نادر رهنما دکتر خليل خيام باشي دکتر محمدرضا سلامت فاطمه السادات موسوي 86.6.31 83
شناسايي موانع و مشكلات پژوهش در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي دولتي كشور از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي دکتر محمد سلطان حسيني دکتر مسعود نادريان جهرمي روح اله عرب مختاري 86.7.22 84
تأثير 8 هفته انجام حركات اصلاحي بر لوردوز كمري دکتر مهدي کارگرفرد دکتر غلامعلي قاسمي ليلا قرباني قهفرخي 86.7.22 85
ذهنيت فلسفي و ابعاد آن در معلمين و مربيان ورزش شهرستان گلپايگان دکتر سيد احمد طبائيان دکتر مسعود نادريان جهرمي علي محمد نيکخواه 86.7.28 86
تهيه وتدوين نورم آزمون پله كوئين در دختران 18-15 ساله شهرستان يزد دکتر احمدرضا موحدي دکتر حسين مجتهدي راضيه خاکساريان 86.7.30 87
اثر متقابل ريتم روزانه و سيکل عادت ماهيانه بر عملکرد هاي قلبي- تنفسي دکتر نادر رهنما دکتر عفت بمبئي چي الهه حيدرنيا 86.7.30 88
تجزيه و تحليل فرصت هاي شغلي ايجاد شده در باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي شهر اصفهان دکتر علي صنايعي دکتر مسعود نادريان جهرمي دکتر محمد سلطان حسيني سيد مصطفي هاشمي 86.12.6 89
تدوين نورم VO2max و ضربان قلب بازيافت درآزمون پله كويين براي دانش آموزان پسر 15 تا 18 ساله شهر اصفهان دکتر احمدرضا موحدي دکتر حسين مجتهدي علي رضا عنايتي خرزوقي 86.12.25 90
مقايسه اثر 6 هفته تمرينات پلايومتريک در آب و خشکي بر پرش عمودي، 40 متر سرعت و کوفتگي عضلاني دکتر فهيمه اسفرجاني دکتر سيد محمد مرندي مينا حقيقي نجف آبادي 86.12.25 91
مقايسه شيوع و علل آسيب هاي اندام تحتاني در ورزشکاران حرفه اي رشته هاي فوتسال، بسکتبال، واليبال و هندبال دکتر عفت بمبئي چي دکتر نادر رهنما اعظم باراني 86.12.26 92
ارتباط بين غلظت تستوسترون و کورتيزول بزاقي با نتايج حاصل از پرسشنامه ي رواني بيش تمريني در بازيکنان نخبة فوتبال دکتر سيد محمد مرندي دكتر محمد فرامرزي دکتر مهدي کارگرفرد احسان اميري 87.4.11 93
تعيين رابطه بين آمادگي قلبي تنفسي و عوامل خطرزاي منتخب بيماري هاي قلبي عروقي اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان دكتر مجيد غياث دکتر مهدي کارگرفرد حسين پيراني 87.4.29 94
مقايسه رفتارهاي مربوط به اختلالات خوردن درميان دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه اصفهان دكتر كريم عسگري دکتر مهدي کارگرفرد منصوره كريمي 87.4.29 95
بررسي اثر آموزش بازي محور بر ميزان يادگيري فوتبال دكتر وحيد ذوالاكتاف دکتر سيد محمد مرندي فراس حسينو 87.4.30 96
مطالعه سطح اضطراب رقابتي ووشوکاران حرفه اي مرد و ارتباط آن با نتيجه مسابقه دکتر حسين مجتهدي دكتر احمدرضا موحدي محمدحسين محمودنژاد 87.4.30 97
تاثير رقابت بر اکتساب و يادداري يک تکليف ادراکي- حرکتي دكتر احمدرضا موحدي دکتر حسين مجتهدي حسين فرزانه 87.4.31 98
مطالعه سطح اضطراب رقابتي ورزشي بسكتباليست هاي نخبه و ارتباط آن با آسيب ديدگي هاي ورزشي دكتر احمدرضا موحدي دكتر غلامعلي قاسمي رضا ولايتي 87.4.31 99
بررسي عوامل اثرگذار بر بروز پرخاشگري در تماشاگران، بازيکنان و مربيان تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان دکتر محمد سلطان حسيني دكتر سيد احمد طبائيان عليرضا منصورزاده 87.6.10 100
اولويت هاي ورزشي دانش آموزان و تسهيلات ورزشي مدارس ابتدايي و راهنمايي اصفهان دكتر وحيد ذوالاكتاف دكتر سيد احمد طبائيان مجتبي توتوني 87.6.10 101
ارتباط بين توانايي تصوير سازي ذهني با ميزان آسيب هاي ورزشي در فوتباليست ها و واليباليست هاي حرفه اي دكتر احمدرضا موحدي دكتر خليل خيام باشي بهمن عليزاده تويي 87.6.24 102
ميزان ارتباط دروس دوره كارشناسي تربيت بدني با نيازهاي شغلي از نظر كارشناسان آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني دكتر وحيد ذوالاكتاف دکتر محمد سلطان حسيني مجيد رنجبر 87.6.24 103
شناسايي عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشي فعال سفر کننده به ايران دكتر حبيب هنري دكتر حميدرضا وارثي دکتر محمد سلطان حسيني مهدي محمودي يكتا 87.6.25 104
مقايسه موانع مشاركت جوانان و سالمندان شهرستان شهرضا در فعاليت هاي ورزشي تفريحي دکتر محمد سلطان حسيني دكتر مسعود نادريان علي نقي انصاري 87.6.28 105
تاثيرشيوه هاي مختلف تمرين حرکتي و مشاهده اي بر اکتساب و يادداري يک مهارت ورزشي دكتر احمدرضا موحدي دکتر حسين مجتهدي محمدايرج قادري 87.7.8 106
مقايسه تاثير دو نوع تمرين انبوه و فاصله­دار بر ميزان يادگيري يک مهارت مجرد (شوت بسکتبال) دكتر احمدرضا موحدي دكتر عفت بمبئي چي مجتبي عسگري 87.7.8 107
شناسايي نرم افزارهاي ورزشي و توليد پايگاه داده هاي مربوط به آن دكتر احمد براآني دكتر وحيد ذوالاكتاف زهرا طلائي اردكاني 87.7.15 108
به دست آوردن فرمولهاي برآورد VO2max دانش آموزان دختر و پسر از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي(AOT) دکتر سيد محمد مرندي دكتر وحيد ذوالاكتاف ناهيد مروي اصفهاني 87.7.15 109
تعيين اثرات اقتصادي، اجتماعي، ترافيکي و زيست محيطي ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر بر محيط شهري دكتر رسول رباني خوراسگاني دكتر مسعود نادريان دکتر محمد سلطان حسيني رضا فخري 87.7.27 110
تعيين نگرش شهروندان نسبت به عملکرد باشگاههاي ورزشي شهرداري اصفهان دکتر محمد سلطان حسيني دكتر سيد احمد طبائيان طلوعه باقرصاد 87.7.29 111
ارزيابي نرم افزار جامع آموزش تاکتيک ها و استراتژي هاي فوتبال از نظر مربيان دكتر ناصر موحدي نيا دكتر وحيد ذوالاكتاف فهيمه حاجي غياثيان 87.7.29 112
مقايسه دانش معلمان تربيت بدني و ورزش شهر اصفهان در مورد پيشگيري و مديريت آسيب هاي ورزشي بر اساس برخي ويژگي هاي جامعه نگاري آن ها دكتر احمدرضا موحدي دكتر رضا مهدوي نژاد عليرضا نصراصفهاني 87.8.1 113
بررسي ارتباط بين اضطراب صفتي و شاخص هاي خطرساز بيماري هاي قلبي و عروقي داوران و کمک داوران ليگ برتر فوتبال ايران دكتر احمدرضا موحدي دكتر عفت بمبئي چي ميثم عابديني 87.9.3 114
اثربخشي يك دوره توانبخشي ورزشي بر ميزان اضطراب، افسردگي و شكايات جسماني بيماران CABG دكتر كتايون ربيعي دكتر محسن ميرمحمدصادقي دکتر سيد محمد مرندي دكتر حسين مولوي زهرا اسدي ساماني 87.10.10 115
مقايسه موانع موثر بر مشاركت ورزشي دانش آموزان دوره متوسطه در شهرهاي اصفهان و اروميه دكتر مسعود نادريان دکتر محمد سلطان حسيني سجاد بيرامي 87.10.24 116
مقايسه تراکم مواد معدني استخواني در زنان هندباليست و فوتساليست حرفه اي با زنان غيرورزشکار دكتر عفت بمبئي چي دكتر خليل خيام باشي دكتر نادر رهنما سمانه جعفرپور جشني 87.11.14 117
بررسي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران شهر تهران در استاديوم دکتر محمد سلطان حسيني دكتر مسعود نادريان مجتبي الميري 87.11.19 118
رابطه بين قدرت عضلاني مچ پا و تعادل ايستا در مردان فعال و غير فعال بالاي 60 سال دكتر خليل خيام باشي دكتر عفت بمبئي چي دكتر نادر رهنما محمدرضا غلامي دستگردي 88.4.6 119
مقايسه و بررسي رابطه بين هزينه انرژي با برخي اندازه‌هاي آنتروپومتريکي و بيومکانيکي در افراد تمرين‌کرده و تمرين نکرده در سرعت هاي مختلف دويدن دکتر سيد محمد مرندي دكتر وازگن ميناسيان دکتر حسين مجتهدي محمد كائيدي 88.4.6 120
تاثير 8 هفته تمرين هوازي بر هموسيستئين و حداکثر اکسيژن مصرفي دكتر بهروز برجسته محبي دكتر عفت بمبئي چي مهدي علي اكبر نجاري 88.4.9 121
وابستگي يادگيري يك مهارت ادراكي- حركتي به محيط بينايي مرحله تمرين دكتر حميد صالحي دكتر احمدرضا موحدي جليل مرادي 88.4.10 122
مطالعه رشد اجتماعي در دانش آموزان نابينا و سالم ورزشکار و غيرورزشکار دکتر حسين مجتهدي دكتر احمدرضا موحدي فاتح فرازياني 88.4.10 123
تخمين سن زيستي بانوان سالم براساس عوامل آمادگي جسماني دكتر غلامعلي قاسمي دكتر وحيد ذوالاكتاف زينب رافعي بروجني 88.5.25 124

 

رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

گرايش فيزيولوژي ورزشي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استادراهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

تأثير تمرين ويبريشن بر کوفتگي عضلاني تأخيري دكتر خليل خيام باشي دکتر سيد محمد مرندي سجاد زينلي 88.2.13 1