تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/3/84

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : مهدي مهرعليزاده

نام و نام خانوادگي : زهره عسگري

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي نورائي

بررسي موقعيت زن در دهه ي 1350ش/1970م با تكيه بر نقش زن در انقلاب اسلامي

چکيده

دهه‌ي 1350ش/1970م يكي از پرتلاطم‌ترين سال‌هاي تاريخ معاصر ايران بود. زنان نيز به عنوان نيمي از جمعيت كشور، خواه ناخواه درگير وقايع و رخدادهاي اين دهه شدند. زنان در حالي سال‌هاي اوليه‌ي اين دهه را آغاز كردند كه تعداد نسبتاً كمي از آنان در پي اعطاي حق رأي به زنان در دهه‌ي 1340ش/1960م، در حال راه‌يابي به درون سيستم حكومتي كشور قرار گرفتند. برخي از اين عده‌ي محدود با هدف احقاق حقوق زنان وبرقراري شرايط مساعد براي رشد استعدادهاي بالقوه‌ي آن‌ها تلاش مي‌كردند.

به علاوه به دنبال مخالفت‌هاي عده‌ي بسياري از زنان عليه رژيم پهلوي كه آغاز آن را مي‌توان سال 1342ش/1963م دانست، شاهد تشديد مخالفت‌ها در دهه‌ي مورد بحث هستيم. در اين دهه بر تعداد احزاب و گروه‌هاي سياسي مخالف رژيم افزوده شد و بسياري از آن‌ها فعاليت‌هاي چريكي را جهت مبارزه با رژيم در پيش گرفتند. شماري از زنان از قشرهاي مختلف نيز در اين گونه سازمان‌ها و احزاب حضور داشتند و به فعاليت‌ها و اقدامات مختلف مي‌پرداختند. به طوري كه حتي در برنامه‌هاي ترور و بمب‌گذاري اين گروه‌ها هم، شركت داشتند. هرچند تعداد زنان حاضر در گروه‌ها و احزاب سياسي مخالف رژيم نسبت به جمعيت كل زنان، محدود بود، اما در نيمه‌ي دوم دهه‌ي پنجاه قسمت قابل توجهي از جمعيت زنان كشور، بدون عضويت در سازمان يا گروه سياسي، به جرگه‌ي مخالفان رژيم پهلوي پيوستند. حضور گسترده‌ي آنان در تظاهرات خياباني اين دهه، نشان از ميزان نارضايتي آنان از حكومت داشت. بررسي عملكرد زنان مخالف رژيم پهلوي، تكيه‌گاه اصلي اين رساله مي‌باشد و پرداختن به ساير فعاليت‌هاي زنان در اين دهه نيز براي روشن نمودن علل مخالفت آنان مي‌باشد.