تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فهيمه شريعتي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود فاضل مطلق

تاريخ دفاع : 2/8/79

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : -

تصحيح كتاب ‹‹ مواهب الرضويه في ردّ الشهاب المقوله و المنويه›› اثر محمد عصار و تطبيق آراء مؤلف با علامه طباطبايي (ره)

چكيده

كار تطبيق، با مقايسه دو نسخه يكي به خط مؤلف و ديگري خط مرحوم سبزواري انجام گرفته است. موضوع كتاب مزبور، بيان شبهات راجع به ضرورت معجزه و رسالت پيامبر اكرم (صلي الله عليه) و خاتميّت ايشان باشد.

بخش ديگر كار، تطبيق آراء مؤلف و علامه طباطبايي بوده است كه با توجه و نظر به كتب مختلف ايشان به ويژه كتاب الميزان صورت پذيرفته است.

مطالب در اين بخش، طبق ترتيب كتاب علامه عصار نوشته شده و بعد از بيان مقدمه‌اي كوتاه در مورد مطلب مورد بحث و بيان نظر ايشان و علامه، نهايتاً كار تطبيق بين نظرات انجام گرفته است.

به طور خلاصه، ابتدا مطالبي راجع به ضرورت معجزه و استدلال در اين باره بطور مشروح بيان گشته و سپس مسائل دربارة خاتميّت و اثبات خاتميّت نبي اكرم دنبال شده است. بررسي تأويلات و خاتميّت و پاسخ به منكرين اين مسأله عمدة مطالب مطروحه در رساله مي‌باشد. امتياز اين رساله، استفاده مستقيم از نسخ خطي و چاپ نشده آثار مؤلف و ايجاد آشنايي با آثار ايشان بوده است.

حدوداً رساله در 200 صفحه و دو فصل نوشته شده است. اميد كه مورد تأييد صاحب نظران قرار گرفته باشد.