تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حورا شجاعي حصاري

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر لقمان دهقان نيري

تاريخ دفاع : 25/10/86

رشته و گرايش : تاريخ- ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر مرتضي نورائي

بررسي اوضاع سياسي- اجتماعي ايران در دوران نخست وزيري امير عباس هويدا

چکيده

محمدرضا شاه پهلوي پس از کودتاي 28 مرداد سال 1332/19 آگوست 1953 و به خصوص پس از قيام 15 خرداد سال 1342/5 ژوئن 1963، در سايه نخست وزيران مطيعي همچون امير اسدالله علم، حسنعلي منصور و به خصوص اميرعباس هويدا و همچنين در سايه حمايت هاي بي دريغ آمريکا، سال هايي همراه با سکون و آرامش را براي خود به ارمغان آورد.

از اين سال ها که به سال هاي فساد و يکه تازي شاه معروف بود، مي توان از دو عامل پول حاصل از درآمدهاي نفتي و اختناق شديد، به عنوان دو ابزار در رسيدن به ديکتاتوري نام برد؛ به طوري که در طي همين دوران بود محمدرضا شاه پهلوي پيوندهاي خود را با امپريالسيت آمريکا به مستحکم ترين شکل خود رسانيد و در صحنه بين الملل و منطقه به مثابه يک ديکتاتور بلند پرواز درآمد.

مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي(1350-1340)/(1971-1961) که در رأس اصول نوزده‌گانه انقلاب سفيد به وقوع پيوست، در کنار افزايش درآمدهاي عظيم نفتي كه خود سياست گذاري‌هاي مختلف و بزرگ صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در برداشت، برگزاري جشن‌هاي بزرگ و پرخرج 2500 ساله شاهنشاهي، سيل واردات اجناس خارجي، خريد جنگ افزارهاي جنگي، برپايي حزب رستاخيز به منظور برقراري دموکراسي و...، همه از مهمترين رويدادهاي اين دوران بود که انتظار مي‌رفت ايران را به سوي جامعه‌اي متمدن و مترقي سوق داده و آن را به کشوري قدرتمند تبديل کند اما اين اقدامات نه تنها ايران را به آستانه دروازه‌هاي تمدن نزديک نساخت، بلکه در کنار افزايش خوي استبدادي شاه، فساد هيأت حاکمه، رشد بهائيت در ايران و... موجبات نارضايتي و خشم مردم را نسبت به رژيم فراهم ساخته و حادثه انقلاب اسلامي سال 1357 /1979 را موجب شد.

اين رساله برآن است تا به بحث و بررسي نتايج حاصل از اين اقدامات پرداخته و تا آن‌جا كه از نوشته‌ها و اسناد برمي‌آيد، نقش هويدا را به عنوان نخست‌وزير سال‌هاي ثبات و آرامش، در نارضايتي مردم مورد بررسي قرار دهد.

واژه هاي کليدي: پهلوي دوم، اميرعباس هويدا، انقلاب سفيد، نفت، ديكتاتوري.