تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/11/76

رشته و گرايش : زبان فارسي -ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمد فشارکي

نام و نام خانوادگي : رضيه رضائي تفتي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر طاهره خوشحال

تصحيح‌ ديوان‌ سعيد نقشبندي‌ يزدي‌

چکيده

سعيد نقشبندي‌ يزدي‌ متخلص‌ به‌ سعيدا از شاعران‌ غزلسراي‌ قرن‌ يازدهم‌ هجري‌ است‌. او در اصفهان‌ مي‌زيسته‌ و علاوه‌ بر شعر در فنون‌ نقشبندي‌ و معماري‌ نيز مهارت‌ داشته‌ است‌. متاسفانه‌ از سال‌ ولادت‌ و وفات‌ او اطلاعي‌ دردست‌ نيست‌. از ديوان‌ شعر او فقط‌ سه‌ نسخه‌ موجود است‌ كه‌ در كتابخانه‌هاي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و مجلس‌ سناي‌ سابق‌ و كتابخانه‌ ملك‌ مي‌باشد. قديمي‌ترين‌ نسخ‌ مربوط‌ به‌ قرن‌ يازدهم‌ و در كتابخانه‌ مجلس‌ سناي‌ سابق‌ وجود دارد كه‌ در تصحيح‌ ديوان‌ وي‌، همين‌ نسخه‌ به‌ عنوان‌ نسخه‌ اساس‌ قلمداد شده‌، شامل‌ 4815 بيت‌ مي‌باشد.

سبك‌ شعر سعيدا همانند ديگر معاصرانش‌ سبك‌ هندي‌ يا اصفهاني‌ است‌ و بالطبع‌ ويژگيها و خصوصيات‌ اين‌ سبك‌ در جاي‌ جاي‌ ديوان‌ او مشهود است‌.

كار تصحيح‌ به‌ اين‌ صورت‌ انجام‌ شد كه‌ ضبط‌ نسخه‌ اساس‌ رعايت‌ گرديد مگر در مواردي‌ كه‌ غلطي‌ مسلم‌ بود. اگر آن‌ غلط‌ باتوجه‌ به‌ دونسخه‌ ديگر اصلاح‌ مي‌شد به‌ همين‌ گونه‌ عمل‌ شد و اگر ظبط‌ هرسه‌ نسخه‌ غلط‌ بود، با نظر و راهنمائي‌ استادان‌ محترم‌ راهنما و مشاور، تصحيح‌ قياسي‌ صورت‌ گرفت‌.