تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده ادبيات و علوم انساني

رشته الهيات- فلسفه و کلام اسلامي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

نقش جوهري و جوهرة نفس همراه با دلائل تجرد آن، در فلسفه اسلامي

مجيد صادقي

دکتر مهدي دهباشي

حسين دهقان ضاد شهرضا

77.12.24

1

سير تحول برهان صديقين در فلسفه اسلامي

دکتر سيد مهدي امامي جمعه

دکتر مهدي دهباشي

نبي قاسميان

78.6.31

2

بررسي تاثير ابن سينا بر توماس اكويناس

دکتر سيد مهدي امامي جمعه عباس شيخ شعاعي

دکتر مرتضي حاج حسيني

رزيتا افراز

78.8.4

3

ترجمه رساله شواهد الروبيه و شرح مباحث وجود شناسي و مباحث مربوط به واجب الوجود

-

دکتر علي ارشدرياحي

التفات اباذري فومشي

78.10.5

4

مطالعه تطبيقي قضاء و قدر از ديدگاه صدرالمتالهين و علامه طباطبائي

-

دکتر علي ارشدرياحي

عليرضا خواجه گير

79.7.5

5

تصحيح و تحقيق فصل اول و دوم کتاب کشف الحقايق المحمديه

دکتر علي ارشدرياحي

دکتر فتحعلي اکبري

ژيلا رنجبر اسلاملو

79.7.6

6

تصحيح كتاب ‹‹ مواهب الرضويه في ردّ الشهاب المقوله و المنويه›› اثر محمد عصار و تطبيق آراء مؤلف با علامه طباطبايي (ره)

-

دکتر محمود فاضل مطلق

فهيمه شريعتي

79.8.2

7

توحيد ذاتي و صفاتي و تحليل عقلاني آن از نهج البلاغه

دکتر سيد مهدي امامي جمعه

دکتر علي ارشدرياحي

علي اصغر محبي

79.11.12

8

مقايسه آراء سيد مرتضي و علامه طباطبائي در باب عصمت انبياء

دکتر مهدي دهباشي

دکتر سيد مهدي امامي جمعه

اکبر قرباني

79.11.12

9

رابطه فلسفه و دين از ديدگاه فارابي و ملاصدرا

-

دکتر مرتضي حاج حسيني

حسين شفي

79.11.19

10

تشخص در فلسفه اسلامي

دکتر علي ارشد رياحي

دکتر سيد مهدي امامي جمعه

سهراب غلامي ديزچه

80.2.17

11

نظريه عنايت در فلسفه مشاء اشراق و متعاليه

دکتر مهدي دهباشي

دکتر سيد مهدي امامي جمعه

مصطفي قاسمي زاده

80.7.30

12

رؤيت حق تعالي از ديدگاه متكلمين اشعري، معتزلي و شيعه اماميه تا قرن هشتم هجري

دکتر سيد مهدي امامي جمعه

دکتر علي ارشدرياحي

محسن نجاتبخش اصفهاني

80.11.13

13

كلام الهي از ديدگاه علامه طباطبائي و امام فخر رازي

دکتر سيد مهدي امامي جمعه

دکتر علي ارشدرياحي

معصومه اسلام پناه

80.11.13

14

مباحث عقلاني معادشناسي از ديدگاه علامه طباطبائي وامام فخر رازي

-

دکتر علي ارشدرياحي

معصومه سعيد

82.10.14

15

تحليل قضا و قدر از ديدگاه علامه طباطبايي و مولوي

دکتر سيد مهدي نوريان

دکتر مجيد صادقي

آزاده رجبي ميلاني

83.2.26

16

تحليل اختلاف نظرهاي فيض و فياض در وجودشناسي

-

دکتر سيد مهدي امامي جمعه

اصغر احمدي

83.3.3

17

قدرت و اراده در ساحت ربوبي (از ديدگاه امام فخر رازي، خواجه نصيرالدين طوسي و علامه طباطبايي)

-

دکتر سيد مهدي امامي جمعه

شيوا پرهون

83.3.19

18

بقاء نفس انساني از ديدگاه علامه مجلسي و ملاصدرا

-

دکتر علي ارشدرياحي

ليلا کنعاني

83.3.26

19

ترجمه و شرح رساله اصالت جعل وجود ملاصدرا

-

دکتر جعفر شانظري

نازيلا ضرغامي

83.8.10

20

بررسي رابطه عقل روحي از نظر ابوحامد محمد غزالي

دکتر محمد بيدهندي

دکتر مجيد صادقي

هوشنگ زارع

83.10.2

21

تجربه ديني از ديدگاه مولوي

دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

دکتر مجيد صادقي

نرگس ديگدانه

83.12.23

22

بررسي و تحليل حکمت در قرآن از ديدگاه هاي فلسفي و تفسيري صدرالدين شيرازي، فخرالدين رازي و علامه طباطبائي

دکتر محمدرضا حاج اسماعيلي

دکتر مهدي امامي جمعه

عليرضا زماني

84.3.11

23

عقول طولي از ديدگاه ابن‌سينا و ملاصدرا

دکتر مجيد صادقي

دکتر علي ارشدرياحي

محمودرضا حاج گداعلي

84.3.30

24

مباني فلسفي عرفاني انسان شناسي در نهج البلاغه

دکتر مهدي امامي جمعه

دکتر مجيد صادقي

عباس ابراهيمي

84.3.30

25

علت غائي از ديدگاه ابن سينا، ملاصدرا و فخر رازي

دکتر مهدي امامي جمعه

دکتر علي ارشدرياحي

صغري ونائي

84.4.12

26

تصحيح بخش اول مثنوي قيصرنامه دکتر جعفر شانظري دکتر محمد بيدهندي حسين فرشيدنژاد 84.4.14 27
عرفان در ‏حكمت سينوي دکتر سيد مهدي امامي جمعه دکتر مجيد صادقي زهرا علافچيان 84.7.10 28
نقد و بررسي (نظريه شريعت صامت) براساس مباني معرفت شناسي علامه طباطبايي دکتر محمد بيدهندي دکتر سيد مهدي امامي جمعه محبوبه اسماعيل زاده 84.11.30 29
قلمرو ادراک و اعتبار حکم عقل از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا دکتر محمد بيدهندي دکتر جعفر شانظري داود حسيني چفلي 85.4.20 30
ادراك عقلي از منظر ملاصدرا و مولوي دکتر سيد مهدي امامي جمعه دکتر جعفر شانظري شهره مهرابي 85.12.23 31
عشق و نقش آن در تكامل وجودي انسان از ديدگاه احمد غزالي و ملاصدرا دکتر مجيد صادقي دکتر محمد بيدهندي صغري صالحي 85.12.23 32
تأثير علم النفس صدرا بر معاد شناسي او دکتر علي ارشدرياحي دکتر جعفر شانظري سيما کاوه پيشه 86.2.29 33
تأثير تهذيب نفس بر معرفت از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا دکتر جعفر شانظري دکتر علي ارشدرياحي طاهره نوروزي 86.2.30 34
دين و حيرت دکتر سيد مهدي امامي جمعه دکتر مجيد صادقي راضيه عروجي 86.3.20 35
ايمان پژوهي از نگاه علامه طباطبايي دکتر محمد بيدهندي دکتر سيد مهدي امامي جمعه سميه نيکو 86.3.22 36
بررسي ماهيت ايمان ديني ازديدگاه علامه طباطبايي (ره) و پل تيليخ دکتر عباس شيخ شعاعي دکتر مجيد صادقي حميدرضا عبدلي مهرجردي 86.3.27 37
تجسم اعمال از ديدگاه ملاصدرا و علامه مجلسي دکتر جعفر شانظري دکتر سيد مهدي امامي جمعه سميه خليلي 86.3.30 38
ترجمه وشرح رسالة ولايت آقا محمدرضا قمشه اي (حکيم صهبا ره) دکتر علي ارشدرياحي دکتر سيد مهدي امامي جمعه مصطفي طاووسي 86.6.25 39
نسبت معارف بشري با معرفت ديني از ديدگاه «مکتب تفکيک» و «علامه طباطبائي» دکتر محمد بيدهندي دکتر مجيد صادقي زينب خسروي 86.6.25 40
وحدانيت واجب تعالي در کلام امام علي و امام رضا عليهما سلام از نگاه فلسفه اسلامي دکتر سيد مهدي امامي جمعه دکتر جعفر شانظري نفيسه اهل سرمدي 86.6.27 41
معرفت ديني و فرايند تحول آن از نگاه انديشمندان مسلمان (شهيد مطهري (ره)، دکتر سروش، آيت الله جوادي آملي) دکتر سيد مهدي امامي جمعه دکتر جعفر شانظري منيژه رنجبر 86.7.22 42
تفکر فلسفي در کودکان - دکتر محمد بيدهندي دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي الهام فخرايي 86.7.26 43
معاد جسماني از نظر ملاصدرا و خواجه نصير دکتر جعفر شانظري دکتر علي ارشدرياحي فاطمه کلانتري 86.7.29 44
انتظار بشر از دين در نگاه انديشمندان اسلامي (استاد جوادي آملي و دکتر سروش) دکتر سيد مهدي امامي جمعه دکتر جعفر شانظري زينب السادات مرتضوي 86.7.29 45
بررسي تطبيقي تأويل بسم الله الرحمن الرحيم از نظر ملاصدرا، علامه طباطبايي و امام خميني دکتر محمد بيدهندي دکتر سيد مهدي امامي جمعه راحله مطلبي 86.7.30 46
رابطةعالم غيب وعالم شهود از منظر ملاصدراو علامه طباطبايي دکتر محمد بيدهندي دکتر علي ارشدرياحي پروين ايرانپور 86.7.30 47
ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراک از نظر ملاصدرا دکتر جعفر شانظري دکتر علي ارشدرياحي صفيه واسعي 86.7.30 48
تبيين رويه تساهل و تسامح در قرآن و سنت پيامبر(ص) و نقد ديدگاه نوانديشان (دکتر علي شريعتي- دکتر عبدالکريم سروش) دکتر سيد مهدي امامي جمعه دکتر محمد بيدهندي اعظم نجيمي حاجي آبادي 86.11.21 49
کارکردهاي دين از ديدگاه علامه طباطبائي (ره) و شهيد مطهري (ره) دکتر محمد بيدهندي دکتر مجيد صادقي هاجر نيلي احمدآبادي 86.12.19 50
نقش زبان و زمان در حوزه معرفت ديني از نگاه علامه طباطبايي دکتر سيد مهدي امامي جمعه دکتر جعفر شانظري صديقه طاهري 86.12.26 51
قرائت‌هاي مختلف از متون ديني (در نظر جوادي آملي و مجتهد شبستري) دکتر جعفر شانظري دکتر محمد بيدهندي حامد رضايي 87.4.11 52
مرگ و زندگي از ديدگاه نهج البلاغه دکتر محمد بيدهندي دکتر مجيد صادقي زهرا كامراني 87.4.18 53
مراتب معنوي انبياء از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا دكتر پرويز عباسي داكاني دکتر محمد بيدهندي حميده حائري پور 87.7.24 54
بررسي آراء مخالفان منطق ارسطو درحوزه اسلامي دکتر سيد مهدي امامي جمعه دکتر مجيد صادقي فاطمه ابوطالبي 87.7.29 55
تجربه ي ديني و وحي نبوي دکتر جعفر شانظري دکتر مجيد صادقي مجيد ياريان كوپائي 87.7.30 56
مباني فلسفي تعليم و تربيت و پيوند آن با زيبايي شناسي و تحولات فرهنگي از ديدگاه "ملاصدرا" دکتر جعفر شانظري دکتر سيد مهدي امامي جمعه راضيه رشيدي احمدآبادي 87.10.30 57

 

رشته الهيات- علوم قرآن و حديث

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي احاديث طلاق با عرضه بر قرآن

دکتر مهدي مطيع

دکتر محمدصادق طباطبائي

پرويز زلف سياه ليلان

86.11.16

1

شبكة معنايي اخلاق سيئه در قرآن دكتر نصراله شاملي دكتر اعظم پرچم پروين فنايي 87.6.20 2
روش شناسي تطبيقي مهمترين شروح اصول کافي دکتر سيد مهدي امامي جمعه دكتر رضا شكراني علي بنائيان اصفهاني 87.7.21 3
بررسي نقش صحيفه سجاديه در تفسير قرآن دكتر رضا شكراني دكتر محسن صمدانيان اميد صبوري 87.7.24 4
مفهوم شخصيت در قرآن دكتر مهرداد كلانتري دکتر محمدرضا حاج اسماعيلي زهرا فقيهي 87.7.28 5
روش شناسي تفسير «اطيب البيان في تفسير القرآن» دكتر مهدي مطيع دکتر محمدرضا حاج اسماعيلي مصطفي نصيري 87.7.28 6

 

رشته تاريخ

گرايش ايران دوره اسلامي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

تاريخ‌ سياسي‌،اجتماعي‌ و اقتصادي‌ فارس‌ در عهد ايلخانيان‌ (736-654 ه. ق)

 دکتر مهدي نوريان دکتر عبدالرسول خيرانديش

دکتر حسين ميرجعفري

محمدرضا معين جهرمي

75.4.19

1

اوضاع‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ - اجتماعي‌ خوزستان‌ در قرن‌ 19 م‌ / 13 ق‌

-

دکتر لقمان دهقان نيري

عزيز گل افشان

75.6.-

2

سازمان اداري غزنويان با تکيه بر منصب وزارت

 دکتر حسين ميرجعفري دکتر مهدي نوريان

دکتر مهدي کيوان

عوض قلي پور

75.11.28

3

روابط‌ دولت‌ ايلخاني‌ با مملوكان‌ مصر(739-654ه.ق‌)

دکتر اصغر منتظرالقائم

دکتر حسين ميرجعفري

ابوالفضل رضوي

76.8.-

4

ترجمة کتاب «سقيفه و فدک» اثر ابوبکر احمد بن عبدالعزيز جوهري با شرحي از واقعة سقيفه

 دکتر اصغر منتظرالقائم رضا شکراني

دکتر سيد کمال موسوي

سهراب رضايي

76.11.-

5

روياروئي‌ باقرخان‌ تنگستاني‌ با لشكركشي‌هاي‌ انگليس‌ به‌ بوشهر1254ه.ق‌ /1838م‌ و1273ه. ق‌/1856م‌

مرتضي دهقان نژاد

دکتر لقمان دهقان نيري

مهدي فتوت

76.12.16

6

تاريخچه مطبوعات خوزستان 1357 – 1304 هـ . ش

مهدي مهرعليزاده

دکتر لقمان دهقان نيري

جلال محمديان

77.7.4

7

اصفهان در ايام صفويان (اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اصفهان 1037 - 1000 هـ. ق)

 دکتر سيروس شفقي دکتر محمدباقر کتابي

دکتر اصغر منتظرالقائم

علي اکبر جعفري

77.8.24

8

تاريخ سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي ايران :‌از پايان جنگ جهاني اول تا كودتاي 1921 ( 1299 – 1296 هـ.ش / 1921 – 1918 م)

 دکتر غلامرضا وطن دوست مهدي مهرعليزاده

دکتر لقمان دهقان نيري

فرهاد پوريانژاد

77.9.28

9

اصفهان در عصر شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي(1135-1077 هـ ق)

 دکتر مرتضي دهقان نژاد دکتر محمدعلي چلونگر

دکتر حسين ميرجعفري

فروغ نشاط

77.11.-

10

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كهكلويه از سلطنت ناصرالدين شاه تا سقوط دولت دكتر مصدق

 مهدي ميرعليزاده دکتر مرتضي دهقان نژاد

دکتر لقمان دهقان نيري

قربانعلي جليل فر

78.4.22

11

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي فارس در دوره شاه عباس اول صفوي

 دکتر عبدالرسول خيرانديش دکتر مرتضي دهقان نژاد

دکتر حسين ميرجعفري

حسن علي شکري کاظم آبادي

78.6.29

12

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي فارس از مرگ کريم خان زند تا مرگ فتحعليشاه قاجار ( 1250 – 1193 هـ.ق / 1778 – 1835م)

 دکتر محمدعلي چلونگر مهدي مهرعليزاده

دکتر لقمان دهقان نيري

کامران عرفاني

78.7.28

13

بررسي آثار نفوذ و حضور انگلستان در جنوب شرقي ايران از سلطنت ناصرالدين شاه تا تاسيس پليس جنوب ايران ( 1264 – 1336 هـ.ق / 1918 – 1847م)

 مهدي ميرعليزاده دکتر مرتضي دهقان نژاد

دکتر لقمان دهقان نيري

امين رضا توحيدي

78.10.1

14

اوضاع سياسي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي اصفهان در عصر سلطنت شاه صفي اول و شاه عباس دوم، 1077، 1038 هجري قمري

-

 دکتر نورا...کسايي دکتر اصغر منتظرالقائم

مصطفي نجاران

78.10.29

15

گرجيان در عصر شاه عباس اول ( 996 – 1038 هـ.ق / 1588 – 1629م)

دکتر مرتضي دهقان نژاد

دکتر حسين ميرجعفري

فرزانه عالي پور

78.12.7

16

باستان گرايي در تاريخ معاصر ايران( 1320 – 1227 هـ.ش )

دکتر مرتضي دهقان نژاد

دکتر لقمان دهقان نيري

رضا بيگدلو

79.4.15

17

تاثير فاتحان تهران بر روند مشروطيت ايران (1327-1330 هـ.ق)

دکتر مرتضي دهقان نژاد

دکتر لقمان دهقان نيري

شهاب شهيداني

79.5.-

18

تاريخ سياسي و اجتماعي خمين از دور صفويه تاانقلاب اسلامي

دکتر اصغر منتظرالقائم

دکتر حسين ميرجعفري

محمدعلي آيت

79.6.21

19

اوضاع سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ديني ايران در دوران حکومت شاه سلطان حسين صفوي( 1135-1105هـ.ق)

دکترمحمدعلي چلونگر

دکتر محمدکريم يوسف جمالي

سيد ابوالفضل حسيني

79.12.17

20

تاريخ تشيع در دوره تيموريان ( 911-850 هـ) و قراقوينلوها

دکتر اصغر منتظرالقائم

دکتر حسين ميرجعفري

عبدالحسين حق جو

79.12.27

21

تمركز و عدم تمركز در حكومت قاجار و پيامدهاي آن ( 1250 –1324 هـ .ق)

مهدي مهرعليزاده

دکتر لقمان دهقان نيري

کورش صالحي

80.4.-

22

ابوسعيد تيموري و دوران حكومت وي

دکتر سيد اصغر فروغي ابري

دکتر حسين ميرجعفري

آذر حيدري هوشيار

80.4.23

23

اوضاع سياسي، اجتماعــي، اقتصـادي و فرهنگي ايران در عصر جانشينان اورون حسن آق قويونلو

دکتر سيد اصغر فروغي ابري

دکتر حسين ميرجعفري

علي محمدي

80.5.24

24

نقش احمد قوام السلطنه در سياست خارجي ايران(1275 تا 30 تير 1331ش)

دکتر مهدي مهرعليزاده

دکتر مرتضي دهقان نژاد

رضا قنبري

80.10.8

25

تحولات سياسي ـ اجتماعي كاشان از مرگ ناصرالدين شاه تا كودتاي رضاخان ( 1338ـ 1313 ق )

دکتر مرتضي نورائي

دکتر لقمان دهقان نيري

سيد محمود سادات

80.11.8

26

گمرک ايران در دورة مظفرالدين شاه(1906-1896 م./1324-1313 ق.)

دکتر لقمان دهقان نيري

دکتر مرتضي نورائي

سعيد خادمي محمودآباد

80.12.11

27

بررسي تاريخي كليساهاي اصفهان در عصر صفويه

دکتر حسين ميرجعفري

دکتر لقمان دهقان نيري

جمال الهي

81.3.13

28

نقش و اهميت استاجلوها در تحولات سياسي – نظامي دوره صفويه (1038 - 906 هـ . ق)

دکتر فريدون الهياري

دکتر حسين ميرجعفري

سيد وهاب ميرنصيري قهفرخي

81.5.1

29

قبيله ازد و نقش آن در تاريخ تحولات ايران تا سال 132 هـ . ق / 749 م

دکتر سيد اصغر محمودآبادي

دکتر اصغر منتظرالقائم

ليلا خامسي پور

81.7.14

30

قبيله تميم و نقش آن در تاريخ تحولات ايران تا سال 132 هـ / 749 م

دکتر سيد اصغر محمودآبادي

دکتر اصغر منتظرالقائم دکتر محمدعلي چلونگر

مريم سعيديان جزي

81.7.14

31

علل اجتماعي كودتاي 1299 ش / 1921 م

مهدي مهرعليزاده

دکتر مرتضي دهقان نژاد

عبدالحميد عبدي زاده

81.7.14

32

از مهرگان تا سيمره (بررسي تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ناحية مهرگان كدك از ورد اسلام تا 350 هـ.ق.

دکتر فريدون الهياري

دکتر سيد اصغر محمودآبادي دکتر اصغر فروغي ابري

ايوب عباسي

82.7.7

33

بررسي نقش لمپن ها در جنبشهاي سياسي دوران پهلوي (1342-1304)

دکتر مرتضي نورائي

دکتر مرتضي دهقان نژاد

مجتبي زاده محمدي

82.12.17

34

بررسي نقش سياسي ـ اجتماعي زنان ايراني از سال 1340تا1350هـ.ش.

مهدي مهرعليزاده

دکتر مرتضي نورائي

شهناز خواجه

83.2.27

35

موقعيت سادات در دولت صفوي از شاه عباس اول تا سقوط صفويان

دکتر اصغر منتظرالقائم

دکتر حسين ميرجعفري

صديقه محمدي

83.4.2

36

لرستان در دوره صفوي

دکتر علي اکبر کجباف

دکتر فريدون اللهياري

غلام ولي وحيدنيا

83.6.29

37

بررسي تحولات سيا سي،اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فارس در دورة اتابكان سلغري

دکتر اصغر فروغي ابري

دکتر حسين ميرجعفري

احمد موسوي

83.9.24

38

ايران در دوره ي نخست وزيري رضاخان

مهدي مهرعليزاده

دکتر لقمان دهقان نيري

احمد اميني پزوه

83.10.26

39

بررسي موقعيت زن در امپراطوري تيموريان

دکتر حسين ميرجعفري

دکتر فريدون اللهياري

ندا آقايي

84.2.26

40

اقتصاد اصفهان در دوره ظل السلطان

مهدي مهرعليزاده

دکتر مرتضي نورائي

زهرا شيراني

84.3.17

41

بررسي موقعيت زن در دهه ي 1350ش/1970م با تكيه بر نقش زن در انقلاب اسلامي مهدي مهرعليزاده دکتر مرتضي نورائي زهره عسگري 84.3.17 42

تحولات سياسي، فرهنگي نيشابور از ورود اسلام تا ظهور سلجوقيان

دکتر فريدون اللهياري

دکتر علي اکبر کجباف دکتر اصغر فروغي ابري

عباسعلي بلوکي فر

84.3.25

43

تركمن ها و نقش آنها در روند تاريخ ايران از تشكيل دولت قاجار تا معاهده‌ي آخال

مهدي مهرعليزاده

دکتر لقمان دهقان نيري

عبدالمحمد عزيزيان

84.3.25

44

تاثير استقراض خارجي بر روند تاريخ سياسي ـ اجتماعي ايران در دوره قاجار

دکتر مرتضي دهقان نژاد

دکتر لقمان دهقان نيري

بهرام خوش نظر

84.4.15

45

تحليل عملكرد شركت ها و تجارتخانه هاي فعال اروپايي در بوشهر از 1870- 1925 م

دکتر مرتضي نورائي

دکتر مرتضي دهقان نژاد

زهره حيدري

84.4.25

46
مقام و مرتبت گرجيها در عصر صفوي و مقايسه با ارامنه دکتر علي اکبر کجباف دکتر حسين ميرجعفري سعيد مولياني 84.6.28 47
تاريخ انقلاب اسلامي در اروميه از 1340 ش /1961م تا 1357ش/1979م مهدي مهرعليزاده دکتر لقمان دهقان نيري دکتر مرتضي نورائي مسعود آسيوندزاده 84.7.10 48
مقايسه خانواده هاي شهري، روستايي و عشايري از نگاه سفرنامه نويسان خارجي عصر قاجار دکتر لقمان دهقان نيري دکتر مرتضي دهقان نژاد کيومرث کريمي 84.7.13 49
کرمانشاه در دوره‌ي قاجار مهدي مهرعليزاده دکتر لقمان دهقان نيري کورش بابلي 84.7.23 50
رامهرمز در گذر تاريخ دکتر مهدي مهرعليزاده دکتر علي اکبر کجباف حسن خادمي 84.11.30 51
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فارس در دورة تيموريان دکتر فريدون الهياري دکتر حسين ميرجعفري غلامرضا مراديان 85.2.27 52
جغرافياي تاريخي عشاير ايل خمسه در صد سال اخير دکتر مرتضي دهقان نژاد دکتر مرتضي نورائي محسن کشاورز 85.3.29 53
نقش عتبات در روابط ايران عثماني در عصر صفويان دکتر علي اکبر کجباف دکتر حسين ميرجعفري دکتر اصغر فروغي ابري مريم کاظمي دليگاني 85.6.14 54
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي کرمان در دوره سلجوقيان کرمان دکتر علي اکبر کجباف دکتر اصغر فروغي ابري محسن مرسلپور 85.7.15 55
تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كاشمر (از 907 هـ. ق تا 1357 هـ.ش) دکتر مهدي مهرعليزاده دکتر علي اکبر کجباف دکتر مرتضي دهقان نژاد محمد نخعي 85.7.29 56
وقف در يزد طي يكصد سال اخير دکتر مرتضي دهقان نژاد دکتر مرتضي نورائي معصومه زارع زرديني 85.9.27 57
جغرافياي تاريخي کردستان با تأکيد بر حکومت محلي اردلان (صفويه تا قاجار) دکتر مهدي مهرعليزاده دکتر علي اکبر کجباف کورش هاديان 85.12.16 58
بررسي تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اصفهان در دوران ايلخانان (656ـ 736 هـ .ق / 1258 ـ 1335 م) دکتر حسين ميرجعفري دکتر فريدون الهياري مجيد راستي بروجني 85.12.21 59
تاريخ سياسي اجتماعي اقتصادي اراک (سلطان آباد) از آغاز قاجار تا سال 1332 ش دکتر مهدي مهرعليزاده دکتر مرتضي دهقان نژاد علي يزدي پسند 86.3.23 60
تحليل و ارزيابي تغييرات اجتماعي در دوران سلطنت رضا شاه (1320-1304 ش.) دکتر مهدي مهرعليزاده دکتر مرتضي نورائي آمنه کشاورزي 86.4.25 61
اخلاق و عادات ايرانيان عصر صفوي از نگاه سياحان اروپايي دکتر فريدون الهياري دکتر حسين ميرجعفري مژگان خسروانيان 86.5.22 62
بررسي وضعيت بهداشت و درمان در عصر ناصري (1313-1264 ق) دکتر مهدي مهرعليزاده دکتر مرتضي دهقان نژاد مسعود اکثيري 86.6.25 63
نقد و بررسي شيوه ي تاريخنگاري و رويکردهاي موضوعي مورّخان برجسته عصر تيموري دکتر حسين ميرجعفري دکتر فريدون اللهياري محمدعلي مجيري 86.6.31 64
تاريخ تحليلي بازار اصفهان در مواجهه با جريان مدرنيسم: دوره پهلوي دوم (1357 - 1320ش/ 1978 - 1941م) دکتر مرتضي دهقان نژاد دکتر مرتضي نورائي جان پتريك هارتلي 86.7.22 65
بررسي عوامل ماندگاري جشن هاي ايراني تا حملة مغول دکتر سيد اصغر محمودآبادي دکتر علي اکبر کجباف زهره حسن پور 86.7.30 66
بررسي اوضاع سياسي- اجتماعي ايران در دوران نخست وزيري امير عباس هويدا دکتر مرتضي نورائي دکتر لقمان دهقان نيري حورا شجاعي حصاري 86.10.25 67
روابط ايران و ترکيه در دورة پهلوي اول (1320-1304 ش/1941- 1925 م) دکتر لقمان دهقان نيري دکتر مرتضي نورائي زينب احمدوند 86.12.12 68
دوره محمدرضا شاه پهلوي از نگاه دربار و هيأت دولت طي سالهاي1342 تا1357 دکتر مرتضي دهقان نژاد دکتر مهدي مهرعليزاده مهين کفاش 86.12.21 69
بررسي مقايسه‌اي نظام آموزشي در سه پايتخت عصر صفويان (تبريز، قزوين و اصفهان) دكتر اصغر منتظرالقائم دکتر حسين ميرجعفري محسن شانه اي 87.3.7 70
بررسي مقايسه اي شعارهاي انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي (1978- 1906م./1357-1285ش.) دکتر لقمان دهقان نيري دکتر مرتضي نورائي شيدا صابري 87.4.5 71
چادگان در گذر تاريخ دکتر اصغر فروغي ابري دکتر فريدون اللهياري نوراله عبداللهي 87.4.25 72
بررسي تحولات سياسي و اجتماعي بخارا و سمرقند در دو قرن اول هجري دکتر سيد اصغر محمودآبادي دكتر اصغر فروغي ابري عليرضا رحيمي 87.6.27 73
پيوند حکومتهاي ايران تا قرن چهارم هجري با فرهنگ ايران باستان دکتر فريدون اللهياري دکتر علي اکبر کجباف زهرا ملك زاده 87.6.27 74
بررسي تاريخچه و ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق ايران (1344 تا انقلاب اسلامي بهمن 1357) دکتر مرتضي دهقان نژاد دکتر مهدي مهرعليزاده محمد ملاكي 87.6.27 75
بررسي تحليلي انديشه غزالي پيرامون تاريخ و جامعه - دكتر علي اكبر كجباف رضا ولي پور 87.7.27 76
بررسي معاهدات و امتيازات بين ايران و انگليس از دوره قاجار تا مشروطه 1324- 1210 ق / 1906-1795 م دکتر مهدي مهرعليزاده دكتر مرتضي دهقان نژاد زينب جلاليان 87.7.29 77
تاريخ تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کرمانشاه از ظهور صفويه تا پايان زنديه دکتر حسين ميرجعفري دكتر علي اكبر كجباف جعفر نوري 87.7.30 78
بررسي معاهدات و امتيازات بين ايران و روسيه از دوره قاجار تا مشروطه 1324-1210ق / 1906-1795م دکتر مرتضي نورائي دكتر مرتضي دهقان نژاد مهدي احمدي 87.7.30 79
بررسي تحولات سياسي اجتماعي و فرهنگي اصفهان از ابتداي دوره قاجاريه تا روي كارآمدن ناصرالدين شاه (1193-1264 هجري قمري) دكتر اصغر فروغي ابري دکتر محمدعلي چلونگر هوشنگ خالدي 87.9.16 80

 

رشته تاريخ

گرايش اسلام

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

حيات سياسي و اجتماعي قبيله اشعر در قرن اول هجري

دکتر محمدعلي چلونگر

دکتر اصغر منتظرالقائم

قاسم خردمندي

80.9.4

1

رابطـه اسـلام و يهـوديت در قـرن اول هجـري

-

دکتر محمدعلي چلونگر دکتر اصغر محمودآبادي

سيد محمدجعفر ميرجليلي

80.10.23

2

اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي اصفهان از فتح اصفهان تا سال 322 هـ

دکتر محمدعلي چلونگر

دکتر اصغر منتظرالقائم

مريم پروينيان

80.10.29

3

بررسي ديدگاههاي مستشرقين در باب زندگي پيامبر اسلام (ص) در نيمه اول قرن بيستم

دکتر لقمان دهقان نيري

دکتر محمدعلي چلونگر دکتر اصغر محمودآبادي

زيبا شفيعي خوزاني

80.11.30

4

روابط اسماعيليان ايران با فاطميان تا آغاز الموت (هـ . ق 487-297)

دکتر اصغر منتظرالقائم

دکتر محمدعلي چلونگر

بهمن رستمي

83.6.25

5

بررسي وتحليل تفكر عثماني تا پايان امويان

دکتر مرتضي دهقان نژاد

دکتر اصغر منتظرالقائم دکتر مهدي چلونگر

محمدرضا دهقاني اشکذري

83.6.29

6

تاريخ سياسي، اقتصادي و اداري ادريسيان

دکتر سيد اصغر محمودآبادي

دکتر محمدعلي چلونگر دکتر اصغر منتظرالقائم

عصمت برزگر

83.6.30

7

بررسي و تحليل رقابت‌ها و چالش‌هاي امارت و وزارت در خلافت عباسي از دوره معتصم تا پايان آل بويه بغداد (218-447 ق)

دکتر علي اکبر کجباف

دکتر اصغر منتظرالقائم دکتر اصغر فروغي ابري

سيد ابوالقاسم سيد فتاحي

83.6.30

8

بررسي حيات سياسي ،اجتماعي و فرهنگي بني مزيد حله

دکتر محمدعلي چلونگر

دکتر سيد اصغر محمودآبادي

محسن مومني

83.11.14

9

بررسي نقش سياسي،اجتماعي و فرهنگي زنان درعصر خلاف بني اميه

دکتر اصغر منتظرالقائم

دکتر سيد اصغر محمودآبادي

سوسن نجيبي

83.12.8

10

بررسي و مقايسه ي كاركرد طبقه دهقانان از عصر خسرو انوشيروان تا پايان دوره ي اموي(132هـ)

دکتر اصغر منتظرالقائم

دکتر سيد اصغر محمودآبادي

کبري محرمي

83.12.12

11

بررسي مباني فکري زنادقه از آغاز خلافت عباسي تا پايان قرن سوم

دکتر سيد اصغر محمودآبادي

دکتر محمدعلي چلونگر

طهماسب بيرانوند

84.3.25

12

تحليل لايه هاي اجتماعي موالي و دلايل پيوستن آنها به اسلام دکتر اصغر فروغي ابري دکتر سيد اصغر محمودآبادي سيد اسداله بال افکن 84.7.13 13
رابطه تشيع و تسنن در بغداد در قرن چهارم و پنجم هجري دکتر اصغر فروغي ابري دکتر محمدعلي چلونگر عبدالوهاب واعظي 84.11.10 14
دولت هاي شيعه در دکن دکتر علي اکبر کجباف دکتر اصغر منتظرالقائم داريوش براتي 85.1.30 15
سياست و حكومت بر اساس شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد دکتر سيد اصغر محمودآبادي دکتر اصغر منتظرالقائم احمدرضا رستمي 85.4.25 16
بررسي تطبيقي سيره نبوي در قرآن و منابع تاريخي دکتر اصغر منتظرالقائم دکتر اصغر فروغي ابري علي اکبر عباسيان هراتي 85.5.2 17
تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي كرمانشاه از ورود اسلام تا دوره مغول دکتر مهدي مهرعليزاده دکتر اصغر منتظرالقائم دکتر علي اکبر کجباف ايوب صفري 85.6.26 18
حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي شيعه در كرمان تا پايان صفويه دکتر محمدعلي چلونگر دکتر فريدون اللهياري رضا ميرزارضي 85.6.28 19
بررسي اوضاع سياسي ـ اجتماعي شيعيان افغانستان از فرمانروايي درّاني‌ها تا كودتاي سرخ (1126ـ1357 ش/ 1747ـ1978 م) دکتر سيد اصغر محمودآبادي دکتر اصغر منتظرالقائم حسين عبدلي 85.7.10 20
نقش مذهب در روابط ايران وعثماني در عهد صفويه از آغاز تا ابتداي سلطنت شاه عباس دکتر محمدعلي چلونگر دکتر حسين ميرجعفري دکتر سيد اصغر محمودآبادي داوود شاهي 85.7.15 21
تاريخ تشيع كاشان تا صفويه دکتر اصغر منتظرالقائم دکتر محمدعلي چلونگر ابوالفضل جندقيان 85.7.25 22
تاريخ تحولات باميان از ظهور اسلام تا حمله مغول دکتر علي اکبر کجباف دکتر اصغر فروغي ابري سلطان ميرسلطان 85.10.6 23
تشيع درخوزستان از قرن اول تا صفويه دکتر اصغر منتظرالقائم دکتر محمدعلي چلونگر سيد ابراهيم موسوي 85.12.16 24
قبيله ي بني نجّار و نقش آن در تاريخ تحولات اسلام تا پايان سال 132 هجري دکتر مصطفي پيرمراديان دکتر اصغر منتظرالقائم محمد رستم زاده 85.12.23 25
قبيله ي هَمْدان و نقش آن در تاريخ اسلام و تشيع (قرن اول هجري قمري) دکتر اصغر منتظرالقائم دکتر محمدعلي چلونگر عبداله معصومي جشني 86.5.22 26
بررسي تحولات سياسي اجتماعي شهر اصفهان در دوره رضاشاه (1320-1304ش/1941-1925م) دکتر مرتضي نورائي دکتر لقمان دهقان نيري سيد مسعود سيدبنکدار 86.6.28 27
امام موسي بن جعفر(ع) و اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي زمان وي (183-148ه ق) دکتر فريدون اللهياري دکتر مصطفي پيرمراديان دکتر اصغر فروغي ابري سميه بصيري 86.12.20 28
تاثير حضور واليان حکومت اسلامي در تحولات خراسان از فتوح تا پايان امويان دکتر محمدعلي چلونگر دکتر سيد اصغر محمودآبادي يحيي مرادي 86.12.21 29
بررسي تاريخ تشيع ايل بختياري دکتر اصغر فروغي ابري دکتر فريدون اللهياري آرام سليماني 87.3.27 30
بررسي ظهور و سقوط طالبان در افغانستان (2001-1996م) دکتر علي اکبر کجباف دكتر نوذر شفيعي دکتر سيد اصغر محمودآبادي فرهاد پرهيزگار 87.4.30 31
نقش حوزه علميه نجف در تاريخ تشيع (448-907 ق/1056 -1051م) دکتر محمدعلي چلونگر دکتر مصطفي پيرمراديان دکتر اصغر فروغي ابري رقيه عرب جعفري 87.6.19 32
تعامل و تقابل مسيحيان با مسلمانان در دوره فتوحات نخستين اسلامي(64-13 ه. ق) دکتر سيد اصغر محمودآبادي دکتر محمدعلي چلونگر مريم سليماني مورچه خورتي 87.7.13 33
بررسي جايگاه مسيحيت در شبه جزيره عربستان ازآغاز اسلام تا سال چهلم هجري دکتر اصغر منتظرالقائم دکتر محمدعلي چلونگر جهانگير رجبي دشتكي 87.9.12 34

 

1 2 3 4 5 6 >