تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/2/84

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح

نام و نام خانوادگي : ليلا نجارزادگان

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

بررسي چهار عنصر (آب،آتش،خاک و هوا) در رمانهاي "بيست هزار فرسنگ زير دريا" و "سفر به اعماق زمين" نوشته ژول ورن

چكيده

ژول ورن يكي از نويسندگان بزرگ فرانسه در قرن 19 مي باشد. آثار وي به بيشتر زبانها ترجمه گرديده و وي يكي از پرخواننده ترين نويسندگان فرانسوي در جهان به شمار مي رود.

آب، آتش، خاک، هوا، هفتاد سال پيش از باشلار، ژول ورن آثار خود را روي چهار عنصر پايه گذاري مي کند. ژول ورن در سفرهاي اعجاب انگيز خود در اعماق اقيانوس ها كاوش مي كند، سعي در فتح فضا دارد و در اعماق زمين به كندوكاو مي پردازد. هدف ما در اين تحقيق بررسي دو اثر ژول ورن بر اساس روش باشلار به منظور يافتن مفاهيمي جديد از اين آثار مي باشد.

بدين منظور تصاويري كه در اين دو اثر نويسنده وجود دارد را بر اساس چهار عنصر ارسطو شناسايي نموده و با استفاده از راهكارهاي باشلار سعي دريافتن مفاهيمي نو خواهيم نمود.‌