تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 76.4.10

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دكتر عبدالغني‌ ايرواني‌زاده‌

نام و نام خانوادگي : فاطمه قادري

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر سيد علي‌ ميرلوحي‌

بررسي‌ و تبيين‌ مشكلات‌ اعراب‌ در نهج‌البلاغه‌ از خطبه 63 تا 120

چكيده

در اين‌ پايان‌نامه‌ مشكلات‌ اعراب‌ بخشي‌ از خطبه‌هاي‌ نهج‌البلاغه‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌ و قصد ما ارائه‌ مواردمشكل‌ اعرابي‌ بوده‌ كه‌ به‌ آساني‌ نمي‌توان‌ نظري‌ قاطع‌ در مورد اعراب‌ آن‌ داد زيرا ممكن‌ است‌ در مورد يك‌ لفظ‌ ياعبارت‌ چندين‌ وجه‌ اعرابي‌ صدق‌ كند و در نتيجه‌ داراي‌ چندين‌ معنا باشد . از اين‌ رو شناخت‌ وجه‌ صحيح‌ اعراب‌ ومفهوم‌ درست‌ كلام‌ نيازمند بررسي‌ و تحقيق‌ است‌

مسئله‌ اعراب‌ از دير باز مورد توجه‌ بزرگان‌ ادب‌ و تفسير بوده‌ است‌ و كتب‌ زيادي‌ در مورد اعراب‌ قرآن‌ تأليف‌شده‌ است‌ ضمن‌اينكه‌ برخي‌ از مفسرين‌ هم‌ در ضمن‌ تفاسير خود وجوه‌ اعرابي‌ را هم‌ ذكر كرده‌اند. اما در موردنهج‌البلاغه‌ كار اساسي‌ و مستقلي‌ صورت‌ نگرفته‌ هر چند برخي‌ از شارحان‌ با اختصاص‌ دادن‌ بخشي‌ كوتاه‌ از شرح‌ خودو يا در ضمن‌ شرح‌ تا حدودي‌ به‌ اين‌ مسئله‌ پرداخته‌اند

ما در اين‌ رساله‌ بر آن‌ شديم‌ كه‌ اين‌ موضوع‌ را بطور مستقل‌ مورد بررسي‌ قرار دهيم‌ تا بتواند مورد استفاده‌ طالبان‌درياي‌ بي‌كران‌ علم‌ علي‌(ع‌) قرار گيرد

روش‌ كار بدين‌ صورت‌ بوده‌ كه‌ ابتدا موارد مشكل‌ اعرابي‌ مشخص‌ شده‌ ، سپس‌ با مراجعه‌ شروح‌ نهج‌البلاغه‌ اگر درمورد اعراب‌ آن‌ نظراتي‌ وجود داشته‌، آن‌ نظرات‌ نقل‌ شده‌ ويا يكي‌ از آنها ترجيح‌ داده‌ شده‌ و يا با استناد به‌ كتب‌ نحوي‌و شواهد قرآني‌ وجه‌ ديگري‌ پيشنهاد شده‌ است‌ و اگر شارحان‌ در مورد آن‌ نظري‌ نداده‌اند با استفاده‌ از كتب‌ نحوي‌ وقوانين‌ نحـو و يافتن‌ موارد مشابه‌ در قرآن‌ و استفاده‌ از كتب‌ اعراب‌ قرآن‌ وجهي‌ در مورد آن‌ پيشنهاد شده‌ است‌

با اين‌ اميد كه‌ توانسته‌ باشيم‌ قدمي‌ هر چند كوتاه‌ در جهت‌ احياي‌ كلام‌ معصومين‌ برداشته‌باشيم‌