تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/6/77

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر نصرالله شاملي

نام و نام خانوادگي : حيدر محلاتي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

عبدالمنعم‌الفرطوسي‌:حياته‌ و ادبه‌« شرح‌ حال‌ و نقد آثارادبي‌ شيخ‌ عبدالمنعم‌ فرطوسي‌ »

چكيده

شيخ‌ عبدالمنعم‌ فرطوسي‌(1335-1404 ه ق‌) يكي‌ از شاعران‌ نامدار و پرآوازه‌ عراق‌ است‌ كه‌ نزد اديبان‌ و ناقدان‌ شعر از جايگاه‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است‌. وي‌ در يكي‌ از روستاهاي‌ شهر"العماره‌" عراق‌ به‌ دنيا آمد. تحصيلات‌ خود را در حوزه‌ علميه‌ نجف‌ گذراند و در آنجا به‌ تدريس‌ پرداخت‌.

از شيخ‌ عبدالمنعم‌ آثار فراواني‌ باقي‌ مانده‌ است‌ كه‌ عمده‌ترين‌ آنها عبارتند از:

1-ديوان‌ اشعارش‌ كه‌ بالغ‌ بر هفت‌ هزار بيت‌ و در موضوعات‌ سياسي‌، اجتماعي‌، مذهبي‌ و ديني‌ است‌.

2-ملحمه‌ اهل‌البيت‌ عليهم‌السلام‌ كه‌ يك‌ مجموعه‌ بزرگ‌ شعري‌ بالغ‌ برچهل‌ هزار بيت‌ است‌ و در علوم‌ ديني‌ و معارف‌ اهل‌ بيت‌ عليهم‌السلام‌ سروده‌ شده‌ است‌.

فرطوسي‌ علاوه‌ بر سرودن‌ شعر و تاليف‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ علوم‌ ديني‌ و عربي‌، فعاليتهاي‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ نيز داشته‌ است‌. از جمله‌ فعاليتهاي‌ اجتماعي‌ او دعوت‌ به‌ اصلاح‌ ساختار اجتماعي‌ مردم‌، مبارزه‌ با فقر و فساد، مبارزه‌ با فوءداليسم‌، گسترش‌ تعليم‌ و سواد آموزي‌، و مسايل‌ اجتماعي‌ ديگر.

شاعر از بعدسياسي‌ نيز فعاليتهاي‌ چشمگيري‌ داشته‌ است‌، از قبيل‌ مشاركت‌ در رويدادهاي‌ مهم‌ سياسي‌ اعم‌ از رويدادهاي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ مبارزه‌ با سلطه‌ استبدادي‌ حاكم‌ در عراق‌، مقابله‌ با جنبش‌هاي‌ مخرب‌ سياسي‌، و حمايت‌ از جنبش‌هاي‌ ملي‌ گرايانه‌ مردمي‌ است‌.

تمام‌ اين‌ موضوعات‌ و چند موضوع‌ ديگر به‌ تفصيل‌ در اين‌ پايان‌نامه‌ مورد نقد و بررسي‌ واقع‌ شده‌اند.

علاوه‌ بر اين‌ پايان‌نامه‌ داراي‌ چند ضميمه‌ و فهرست‌ مي‌باشد.