تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/1/79

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : لطيفه بوآگو

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر اصغري تبريزي

تحليلي بر سبك فلوبر بر اساس رمان مادام بواري

چكيده

فلوبر در زمره رمان نويساني است كه مي‏خواهند در حيطه كار خود از حقيقت استفاده كنند . او با اثر خود مادام بوآري ، سبك رمان را دگرگون كرده است . موضوع رمان ساده و كاملاً مشخص است . او اجزاي رمان مادام بواري را از لابلاي تاريكيهاي مسايل زندگي روز مره و از تلخ كاميهاي زندگي‏هاي ناموفق مي‏سازد . زندگي پست بورژوازي كه از آن متنفر است كافي بود تا فلوبر از آنها تغذيه نموده و به آرزوهاي هنرمندانه خود دست يابد . فضاي رمان توسط نويسنده كاملاً شناخته شده و جزئيات آن دقيق انتخاب شده‏اند.

و اما در مورد سبك وي ، امروز مي‏دانيم چگونه كار مي‏كرده است . جاي كلمات ، آهنگ جملات ،‌انتخاب زمان براي او موضوع تحقيق و تفكر طولاني بوده است . در واقع فلوبر در حين حال كه رماتيك بوده با آن مخالفت مي‏كرده است . بدين ترتيب كه گاهي رمانتيك بوده و همزمان رمانتيسم را به تمسخر مي‏گرفته است . او خود نيز به اين دوگانگي آگاهي دارد.