تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/7/77

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح

نام و نام خانوادگي : مسعود قبه

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر حبيب‌اله‌ گندم‌زاده‌

انسان در بوته آزمون زمان (از خلال آثار شاتوبريان و نروال)

چكيده

همه اعمال و افكار ما به طور تنگاتنگ وابسته به زمان است. ساعت يكي از مهمترين اجزاء زندگي ما محسوب مي‏شود. ما امرتباً به آن نگاه مي‏كنيم تا مطمئن شويم كه كارهاي خود را سر وقت انجام مي‏دهيم. زندگي ما شبيه مسابقه‏اي است كه در آن هر دقيقه مي‏تواند سرنوشت ساز باشد. با اندوه به سالهاي خوش گذشته و كودكي مي‏انديشيم و تأسف مي‏خوريم كه چرا اين دوران خيلي زود سپري شد. در عين حال زندگي مي‏كنيم به اميد آينده‏اي بهتر. زمان چهره‏اي دوگانه دارد : گاهي دوستي وفادار است كه براي ما تجربه را به ارمغان مي‏آورد و گاهي دشمني بي رحمي كه شادابي و طراوت جواني را از ما مي‏ربايد. به هر حال چه بخواهيم و چه نخواهيم زمان جزئي جدايي ناپذير از زندگي ما محسوب مي‏شود و هرگز نخواهيم توانست تأثيرش را ناديده بگيريم. شاعران و نويسندگان كه طبيعتاً حساستر از انسانهاي معمولي هستند تأثير زمان را با همه وجود خود حس كرده و كوشيده‏اند تا اين تأثير مخرب را با قدرت قلم و ادبيات به حداقل برسانند. دو نويسنده نامدار فرانسوي (شاتوبريان – نروال) در شمار كساني هستند كه در مورد زمان بسيار انديشيده‏اند و فراوان نوشته اند و همواره در جستجوي راهي بوده‏اند تا به اصطلاح بر زمان تسلط پيدا كنند. من در پايان نامه‏‏ام در دو قسمت به ترتيب به مطالعه تأثير زمان روي انسان و واكنش انسان در مقابل زمان پرداخته‏ام و همچنين مقايسه‏اي بين عقايد اين دو نويسنده در اين زمينه انجام داده‏ام.