تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/4/80

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

نام و نام خانوادگي : رضا بابائي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر نصرالله شاملي

تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان

چكيده

از آنجا كه قرآن كريم از زمان نزول ، اصلي ترين منبع علوم و فنون مسلمين بوده و باعث پيشرفت شگرف آنها گرديده است ، علم تفسير قرآن كريم در بين علماء اسلام جايگاه ويژه‏اي دارد و بدون شك يكي از معتبر ترين تفاسير بين مفسرين شيعه و سني تفسير گرانقدر مجمع‏البيان اثر علامه طبرسي متوفي 548 هـ مي‏باشد . علامه طبرسي ‹‹ رحمه الله ›› جهت توضيح و تبيين نكات صرفي و نحوي و لغوي شأن نزول آيات قرآن به اشعاري از شعراي جاهلي و اموي و عباسي استناد كرده است كه اين ابيات خود داري ابهاماتي مي‏باشد ، لذا اهداف اين رساله تحقيق در معاني كلمات غير متداول و نكات صرفي ابيات و ارتباط آنها با شواهد و شرح ابيات به زبان فصيح عربي مي‏باشد.

بدون ترديد اين تحقيق كمك مؤثري به فهم و درك تفسير و شواهد شعري آن مي‎‏‏كند و مي‏تواند اين تفسير شريف را كه حاوي نكات ادبي ،‌ صرفي ،‌نحوي و فقه اللغه و شرح آيات است در مجامع علمي امروز از جايگاه ويژه‏اي برخوردار نمايد و باعث استفاده آسانتر از اين كتاب علمي ادبي مي‏گردد و استدلالات ادبي و استفاده از شواهد شعري را كاربردي‏تر مي‏كند و فهم مطالب تفسير را آسان نموده و نكات مبهم آن را روشن مي‏نمايد.