تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/4/78

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر نصرالله شاملي

نام و نام خانوادگي : يوسف جهانديده

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر سيد علي‌ ميرلوحي‌

بررسي و شرح و تحقيق و ترجمه «كتاب المزهر في علوم اللغه و انواعها»

چكيده

فقه اللغه (زبان شناسي) كه معادل كلمه انگليسي (Philology) است،‌ كه از لحاظ لغوي بر دوستي كلام استوار است و زبانشناسي امروز بعنوان يك علم در جوامع پيشتاز مطرح مي‏باشد. در زمانهاي گذشته به معناي شناخت و دلالت كلمات بود‌ و زبانشناسان تنها به ضبط لغات و كلمات اقدام مي‏كردند. اما امروزه زبانشناسي مي‏خواهد اسرار و زواياي زبان را كشف نمايد و پديده‏هايي را كه بر تحول و تطور زبان دخيل بوده‏اند را هويدا نمايد. يعني همه جنبه‏هاي اجتماعي،‌ تاريخي، جغرافيايي و سياسي و... را كه بر زبان مؤثر مي‏باشند را مورد بررسي قرار دهد. ترجمه و شرح و تحقيق كتاب «المزهر في علوم اللغه» كه يكي از كتابهاي معتبر در زمينه زبانشناسي است، بحثهاي مهمي چون الفاظ و اصل زبان، لغات صحيح،‌ متواتر، ‌منكر، ‌زشت، نادر و كمياب، مهمل و مستعمل،‌ و مولد،‌ و همچنين مجاز، مشترك، مطلق و مقيد، اوزان كلام، بناء كلمات، موارد اختلاف در تلفظ، جمع‏هاي نادر،‌ اختلاف در روايات و... را مورد نقد و بررسي قرار مي‏دهد.

و اين كتاب در موارد ياد شده مي‏تواند براي دانشجويان رشته‏هاي زبان و ادبيات عرب و زبان و ادب فارسي كه مشتركات زيادي با زبان عربي دارد و همچنين دانشجويان و پژوهشگران علوم اسلامي مفيد باشد.