تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/4/78

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر جعفر دلشاد

نام و نام خانوادگي : داود جمالي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر سيد علي‌ ميرلوحي‌

بررسي و تبيين مشكلات اعراب نهج البلاغه

چكيده

از آنجايي كه نهج البلاغه قريب العهد به قران كريم است و فهم و درك آن تأثير چشمگيري در درك و فهم قرآن دارد ،‌ و از طرفي ديگر خود نهج‏البلاغه كتابي است كه در جهت رساندن انسان به كمال ارائه طريق ،‌ از اهميت فوق‏العاده‏اي برخوردار است ،‌به همين سبب استفاده بهتر از اين كتاب مستلزم درك صحيح آن است . بررسي و تبيين مشكلات اعراب نهج‏البلاغه زمينه ساز فهم بهتر اين كتاب نفيس خواهد بود ، و اين پايان نامه كه نامه‏هاي 60 ـ 1 نهج‏البلاغه را در بر مي‏گيرد ، در هر نامه يك يا چند مورد اعراب كلمات مورد بحث و بررسي قرار گرفته است ، مثل ‹‹ باء›› زائد ،‌لام موطئه و مصدر مؤول ،‌ضمير شأن ،‌ اعراب ‹‹أما›› اعراب ‹‹امس›› و منصرف و غير منصرف بودن و ....

و در هر نامه سعي شده است كلماتي كه داراي مشكلاتي از نظر اعراب هستند رأي صحيح‏تر ،‌با استناد به آيات و شواهد قرآني و كتب نحوي و آرا شارحين نهج‏البلاغه ، ذكر گردد.

مقصود از مشكلات اعرابي ،‌ كلماتي مي‏باشد كه به آساني نمي‏توان نظري قاطع در مورد آن كلمات ايراد نمود و چون تا به حال كار مستقلي در مورد اعراب نهج‏البلاغه صورت نگرفته اين پايان نامه بصورت مجموعه‏اي از اطلاعات قواعد نحوي و اعرابي باعث افزايش معلومات و راهگشاي درك و فهم اين گنجينه بزرگ براي محققين علوم اسلامي خواهد بود.