تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/4/78

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

نام و نام خانوادگي : حسين حمامي زاده

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر جعفر دلشاد

داستان كوتاه در ادبيات معاصر

چكيده

داستان وسيله‏اي براي سرگرمي و تفريح است و هر انسان به خواندن داستانهاي مفرح و مهيج روي مي‏آورد تا غريزه كنجكاوش را ارضا كند و اوقات فراغت خود را پر نمايد.

ادبيات داستاني از لحاظ فني به سه دسته تقسيم مي‏شود ؛ قصه ،‌داستان كوتاه و رمان.

و داستان كوتاه امروزه يكي از پايه‏هاي اساسي ادبيات معاصر محسوب مي‏گردد و با طرحي هماهنگ و منسجم يك حادثه را با شخصيات اندك براي خواننده بازگو مي‏كند . تنها از يك منظر به حوادث مي‏نگرد و هر داستان كوتاه نقش بر بنيانهاي ذيل مي‏باشد : حادثه ، شخصيت داستاني ، بافت داستاني ،‌گزارش حكايت ،‌محاوره و .... كه هر يك به سهم خود نقش مهمي را در روند داستان كوتاه ايفا مي‏كنند.

داستان كوتاه در نيمه‏هاي قرن 19 در روسيه و آمريكا متولد شد و بعد از جنگ جهاني اول و در اوايل قرن 20 در كشورهاي عربي به ويژه در مصر رسوخ كرد و عوامل متعددي در مصر دست به دست هم دادند و اين فن نوظهور را بر قله رفيع ادبيات نشاندند كه به طور اختصار مي‏توان به عوامل زير اشاره كرد.

1-نقش ترجمه و مترجمين د رانتقال اين هنر به عرصه ادبيات عرب.

2-انقلاب 1919 و نقش آن در ايجاد تحولات بنيادي در ميادين فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و ...

3-حضور مؤثر زن در صحنه اجتماع و مشاركت فعال وي در عرصه‏هاي ادبي و هنري.

4-نقش فعال روزنامه‏ها و مجلات در انتشار داستانهاي كوتاه و آشنا كردن عامة مردم با اين فن ادبي.

و نويسندگان توانا و چيره دستي در مصر ظهور كردند كه مي‏توان از اين ميان به محمد تيمور پيشكوست داستان كوتاه و محمود تيمور بنيانگذارداستان فني اشاره كرد و همچنين آثار ارزنده ديگري در اين برهه از زمان به منصه ظهور رسيد كه هر يك در نوع خود ارزنده ،‌زيبا و قابل تأمل مي‏باشد . مانند مجموعه داستان العبرات از مصطفي لطفي منفلوطي ومجموعه عهد الشيطان را توفيق الحكيم و مجموعه همس الجنون از نجيب محفوظ و ...

و از شاخصترين ويژگي داستانهاي اين دوره وفور مضامين اجتماعي و بيان دردهايي همانند فقر و بيچارگي ،‌ فاصله طبقاتي ،‌ خيانت در كانون خانواده و ... مي‏باشد.