تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : روح اله قاسمي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

تاريخ دفاع : 30/11/84

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندمزاده

بررسي نقش زنان در کتاب ژرمينال نوشته ي اميل زولا

چكيده

در ادبيات فرانسه زنان همواره از جايگاهي ويژه برخوردارند. گروهي در کار نوشتن و گروهي نيز در نقش شخصيت هاي داستانها و رمانهاي مختلف ظاهر مي شوند و با توجه به شرايط زمان و ديدگاههاي نويسنده که گاه منحصر به فرد ميباشند نقش خاصي را در يک کتاب ايفا مي کنند.چه بسيارند کتابهايي که شخصيت اصلي آنها زني است که مي کوشد با مسائل و مشکلات پيچيده اي مقابله کند, از زندگي خود ميگذرد و خود را فدا مي سازد تا به هدفي والا تر برسد. يکي از کتابهايي که زنان نقش قابل توجهي در آن دارند رمان ژرمينال نوشته ي اميل زولا ست . نويسنده که پايه گذار ناتوراليسم ميباشد مي کوشد تا با نگاهي از دريچه ي اين مکتب نقش زنان را در جامعه به تصوير بکشد.زنان در اين رمان همپاي مردان و در بسياري از موارد فراتر از آنان در صحنه هاي اجتماعي ظاهر مي شوند تا قدرت خود را در جامعه اي که آنها را سطح پايين مي انگارد به رخ بکشند. در جامعه ي ژرمينال که يک جامعه ي کارگري است زنان وظيفه اي دوگانه ايفا مي کنند. آنها نه تنها در داخل خانه , که در عرصه هاي اجتماعي نيز بسيار فعال هستند و همين امر باعث ميشود بتوانند جامعه ي خود را تحت تأثير قرار داده و خواسته هاي بر حق خود را بر طبقه ي حاکم تحميل نمايند. همين نيرو به آنان کمک مي کند تا موقعيت خود را در اجتماع تثبيت کرده به دنبال احقاق حقوق از دست رفته ي خود باشند. در اين تحقيق تلاش شده است تا با مطالعه ي نقش زنان در کتاب ژرمينال شرايط زنان در اين دوران روشن ترگردد و خواننده با ديدي باز تر بتواند مشکلات و مسايل زنان را در اواخر قرن نوزدهم لمس کند.