تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده زبانهاي خارجي

رشته زبانشناسي همگاني

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي ساخت نحوي گويش «وزوان»

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

حسن سميعي نيا

74.5.10

1

توصيف زبانشناسي گويش کاشان

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

سيد محسن فاضل

74.5.-

2

بررسي مشکلات آموزش زبان فارسي به کودکان دو زبانه ترک

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

عبدالرضا کامراني

74.5.11

3

بررسي گويش ميمه

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

ابراهيم وطن خواه

74.6.25

4

توصيف ساختمان گويش کوهپايه

دکتر ساسان سپنتا

دکتر جهانگير فکري ارشاد

علي اصغر الماسي کوپائي

74.6.25

5

واژه نامة تخصصي دوزبانة زبانشناسي رايانه اي

دکتر سيد محمدتقي طيب

دکتر سيد مصطفي عاصي

صادق فروغ زاده

74.8.24

6

بررسي تحولات دستورشناسي زبان فارسي

دکتر جهانگير فکري ارشاد

دکتر سيد محمدتقي طيب

آزاده رادنژاد

74.11.25

7

توصيف زبانشناختي لهجه بوشهري

 دکتر ساسان سپنتا غلامحسين شريفي

دکتر جهانگير فکري ارشاد

نعيمه حبيبي

75.3.5

8

بررسي و توصيف زبانشناختي گويش بهبهاني

دکتر ساسان سپنتا

دکتر جهانگير فکري ارشاد

مهران معماري

75.5.10

9

بررسي واژه ها و اصطلاحات لهجه شيرازي از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي و تطبيقي

دکتر محمودرضا دستغيب بهشتي دکتر عبدالعلي لهسائي زاده

دکتر ساسان سپنتا

نورجهان راستي عمادآبادي

75.6.-

10

توصيف زبانشناختي گويش کردي سنندجي

دکتر ساسان سپنتا

دکتر مصطفي عاصي

والي رضايي

75.8.22

11

توصيف گويش لري ممسني

محمود براتي

دکتر ساسان سپنتا

قاسم بخشيان فر

75.9.4

12

بررسي زبانشناختي واژگان ادبيات داستاني با استفاده از ادبيات معاصر ايران

سيد مرتضي هاشمي

دکتر مصطفي عاصي

عباس سبحاني

75.10.-

13

توصيف زبانشناختي گويش لري خسروشيريني همراه با مقابله واژگاني کوتاهي با زبانهاي فارسي

دکتر جهانگير فکري ارشاد

دکتر ساسان سپنتا

منصور سعادت

75.10.2

14

آماده سازي مواد متن درسي در زمينه دستور زبان فارسي بر اساس نظريه گشتاري براي مقطع دبيرستان

سيد علي اصغر ميرباقري فرد

دکتر فرهاد مشفقي

نرگس صميمي

75.10.8

15

بررسي آماري واژه هاي دخيل نو وارد در کتابهاي درسي آموزش و پرورش مقاطع ابتدائي، راهنمائي و علوم انساني دبيرستان

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

فضل اله بدري زاده

75.11.6

16

توصيف زبانشناختي گويش رفسنجاني

دکتر ساسان سپنتا

دکتر جهانگير فکري ارشاد

محمدباقر باقري 76.2.11

17

توصيف زبانشناختي گويش منطقه جرقويه ( گرگويي يا ولايتي )

دکتر ساسان سپنتا

دکتر جهانگير فکري ارشاد

حميده ابراهيمي فخاري

76.4.2

18

گرد آوري و بررسي واژه ها و اصطلاحات تخصصي پيشه هاي سنتي و صنايع دستي اصفهان

دکتر جهانگير فکري ارشاد

دکتر ساسان سپنتا

شهرزاد محمدپور

76.4.8

19

بررسي با هم آئي هاي زنجيري در ترجمة انگليسي به فارسي مبتني بر نظرية عمومي زبانشناسي

دکتر ساسان سپنتا

دکتر قاسم کبيري

سيد مهدي ماجدي

76.4.14

20

ارزيابي ميزان تاثير زبانشناسي در آموزش زبان انگليسي در دبيرستانهاي استان مرکزي

 دکتر ساسان سپنتا دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر سيد محمدتقي طيب

علي بخشي

76.6.23

21

بررسي‌ و شناخت‌ صورتهاي‌ مؤدبانه‌دربعضي‌ ازجوامع‌ عمده‌استان‌ فارس‌

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

محمدصادق هوشنگ جهرمي

77.4.8

22

بررسي‌ متون‌ شعاري‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ از ديدگاه‌ تحليل‌ كلام‌

 دکتر علي اکبر افقري مهدي مهرعليزاده

دکتر سيد محمدتقي طيب

بتول علي نژاد

77.6.30

23

بررسي ورود واژه از زبان تركي به فارسي وعوامل زبان شناختي موثر در آن

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

مجتبي شعاعي

77.7.11

24

بررسي ويژگيهاي زبانشناختي وفرهنگي لهجة ميبد

دکتر سيد محمدتقي طيب

دکتر ساسان سپنتا

اسداله کارگر شورکي

77.7.12

25

بررسي عوامل فرهنگي – جامعه شناختي كلام در زبان فارسي نوجوان

دکتر اسحاق طغياني

 دکتر ساسان سپنتا دکتر سيد محمدتقي طيب

سهيلا صلاحي اصفهاني

77.7.25

26

بررسي مشكلات كودكان كرد زبان در يادگيري زبان فارسي

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

عثمان محمدي

77.12.2

27

بررسي زبانشناختي عناصر انسجام در فارسي از ديدگاه تحليل كلام بر مبناي متون داستاني

دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

دکتر سيد محمدتقي طيب

امراله نصرآزاداني

78.3.31

28

بررسي جنبه هاي نامانوس زبان فارسي در فيلمهاي دوبله شده سيماي جمهوري اسلامي ايران

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

علي ميرزايي

78.7.5

29

توصيف زبانشناختي گويش بختياري رايج در ايذه و حومه

 دکتر سيد محمدتقي طيب دکتر سيد مرتضي هاشمي

دکتر ساسان سپنتا

اسحاق غلامزاده 78.9.29

30

زبان ورزش : بررسي گفتماني متون گفتاري گزارشهاي ورزشي به زبان فارسي

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

سودابه زارعي

78.10.6

31

واژنامه تخصصي – توصيفي اصطلاحات گمرگي

دکتر سيد محمدتقي طيب

دکتر ساسان سپنتا

ليلي اورنگي

78.11.4

32

مقايسه نظام آوايي زبانهاي فارسي و فرانسه

نازيتا عظيمي ميبدي

دکتر ساسان سپنتا

عليرضا کوهي

78.12.21

33

توصيف زبانشناختي گويش دهستان کوهستان

دکتر سيد محمدتقي طيب

دکتر ساسان سپنتا

عبدالمهدي بلانيان

79.5.31

34

بررسي و شناخت خطاهاي املايي دانش آموزان ابتدايي ( پسرانه ) از ديدگاه آواشناسي

دکتر اسحاق طغياني

دکتر رضا زمرديان

جواد حلاجي

79.6.27

35

يادگيري مقوله هاي كاركردي در زبانهاي فارسي وارمني توسط فراگيران آن زبانها

 دکتر ساسان سپنتا آزاد ماتيان

دکتر منيژه يوحنايي

زهرا ميرزا

79.6.28

36

مقايسه متني « پيرمرد و دريا » اثر ارنست همينگوي با ترجمه فارسي نجف دريابندري : رهيافتي در تحليل کلام

دکتر سيد محمدتقي طيب

دکتر زهره اسلامي راسخ

عليرضا خان جان

79.6.28

37

نحو گويش مازندراني ( ساروي ) در قالب نظريه اصول و پارامترهاي چامسکي ( 1982 ،1986 ، 1992 )

دکتر ساسان سپنتا

دکتر منيژه يوحنايي

حميد گلستاني

79.6.30

38

توصيف زبان شناختي گويش تركي بن

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سعيد کتابي

رضا هاشمي بني

79.8.2

39

توصيف زبان شناختي گويش لري ( گونة دهلراني )

دکتر ساسان سپنتا

دکتر محمد عموزاده

رحمان ميرزايي

79.11.4

40

توصيف زبانشناختي گويش خراساني ( گونه بجستاني )

 دکتر ساسان سپنتا دکتر سيد محمدتقي طيب

دکتر جهانگير فکري ارشاد

محمد رستگار مقدم بجستاني پور

79.12.27

41

ترجمه و تحشيه سه بخش آغازين کتاب « زبانشناختي »

دکتر سيد محمدتقي طيب

دکتر ساسان سپنتا

کورش نوربخش

79.12.27

42

سازماندهي آغازگر در متون داستاني و غيرداستاني قرآن کريم

 دکتر ساسان سپنتا دکتر سيد علي ميرلوحي

دکتر سيد محمدتقي طيب

ابوالفضل مصفا جهرمي

80.4.30

43

سخن كاوي نقادانه از سر مقالات فارسي زبان بعد از جنگ تحميلي

دکتر ساسان سپنتا

دکتر محمد عموزاده

زهرا حسين زاده 80.11.27

44

واكاوي زبانشناختي مطايبه در زبان فارسي

دکتر محمد عموزاده

دکتر سيد محمدتقي طيب دکتر ساسان سپنتا

سارا محمودي فراهاني

80.12.11

45

استعاره در زبان فارسي بر اساس زبان شناسي شناختي

دکتر سيد محمدتقي طيب

دکتر محمد عموزاده

حدائق رضائي

82.6.30

46

توصيف فرآيند واژه سازي موقتي (بافتي) در زبان فارسي

دکتر محمد عموزاده

دکتر ساسان سپنتا

منصور رحيمي فر

83.5.3

47

توصيف ساختمان دستوري زبان ترکمني (براساس نظريه مقوله و ميزان)

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

اسلام هورن

83.6.15

48

ترجمه و تحشيه دو بخش پاياني کتاب «زبانشناسي» نوشته دي­.­جي.­ناپولي

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

علي حيدرزاده

83.11.7

49

مقايسه تطبيقي فرآيند هاي ساخت واژه بين مطالعات دانشمندان اسلامي و جديد دکتر سيد محمدتقي طيب دکتر ساسان سپنتا فاطمه قوشه 83.11.28

50

تحليل جامعه شناختي از سبكهاي گفتار در فارسي معاصر دکتر محمدرضا نصراصفهاني دکتر محمد عموزاده ماندانا مهرگرايي 84.4.15

51

مقايسه ي زبان گفتار و زبان نوشتار معاصر فارسي در چهار چوب واج شناسي

دکتر سيد محمدتقي طيب

دکتر بتول علي نژاد دکتر ساسان سپنتا

صادق عبدالتاجديني

84.5.1

52

بررسي راهكارهاي موافقت و مخالفت در گفتگوهاي زبان فارسي و مقايسه آن با يافته هاي زبان انگليسي

دکتر بتول علي نژاد

دکتر سيد محمدتقي طيب

رمضان رمضان پور

84.6.27

53
مقايسه حروف اضافه مکاني در فارسي و انگليسي بر اساس زبانشناسي شناختي دکتر بتول علي نژاد دکتر محمد عموزاده محمود نقي زاده 84.6.28 54
بررسي نمود جنسيت پنهان در مثنوي مولوي دکتر محمد عموزاده دکتر بتول علي نژاد علي رضائي مقدم 85.6.22 55
بررسي مقابله اي سطوح مختلف زباني بين گويش كرمانجي و فارسي معيار دکتر سيد محمدتقي طيب دکتر بتول علي نژاد دکتر ساسان سپنتا علي اسدي مصطفالو 85.6.22 56
قوم نگاري سخنراني هاي مذهبي فارسي دکتر سيد محمدتقي طيب دکتر محمد عموزاده مرتضي حيدري 85.6.22 57
توصيف زبانشناختي گونه ي جاهلي زبان فارسي در فيلم ها و برنامه هاي راديو و تلويزيون (و مقايسه آن با فارسي معيار) دکتر سيد محمدتقي طيب دکتر بتول علي نژاد دکتر ساسان سپنتا محمد حاجي محمدي مهريزي 85.6.28 58
نقش بينامتنيت در تكوين و تفسير بوف كور صادق هدايت دکتر محمدرضا نصراصفهاني دکتر سيد محمدتقي طيب جهانبخش لورگي پور 85.7.5 59
بررسي ناگفته هاي گفتمان فارسي (مبتني بر دونمايشنامه فارسي معاصر) دکتر محمد عموزاده دکتر سيد محمدتقي طيب رها زارعي فرد 85.7.9 60
توصيف زبانشناختي گويش لكي(نورآبادي) و بررسي موقعيت دوزبانگونگي آن دکتر بتول علي نژاد دکتر محمد عموزاده دکتر ساسان سپنتا مريم گودرزي 85.7.30 61
حرکت پرسشواژه در زبان فارسي در رويکرد زايشي دکتر بتول علي نژاد دکتر سيد محمدتقي طيب عاطفه ميرسعيدي 85.9.12 62
بررسي جابه جايي معنايي در گفتار روز فارسي دکتر بتول علي نژاد دکتر سيد محمدتقي طيب نسيم اسفندياري 85.11.8 63
مطالعه اي بر مشخصه هاي گونه اصفهان و تاثيرقانون كم كوشي دکتر جهانگير فکري ارشاد دکتر ساسان سپنتا حميدرضا شيرکشان 85.12.20 64
بررسي وام گيري فارسي معاصر از زبان انگليسي براساس زبان شناسي اجتماعي دکتر بتول علي نژاد دکتر احمد معين زاده دکتر محمد عموزاده مريم صفائيان 85.12.22 65
بررسي فرآيند تبديل در زبان فارسي دکتر سيد محمدتقي طيب دکتر بتول علي نژاد سهيلا دشتي 86.7.18 66
نسبيت زباني و ترجمه دكتر محمدجواد شكريان دکتر محمد عموزاده مريم نيلي پورطباطبايي 87.1.21 67

 

< 1 2 3 4