تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده زبانهاي خارجي

رشته زبان و ادبيات فرانسه

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

ارزشهاي انساني در تئاتر ژيرودو بين دو جنگ جهاني (1918-1939)

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر سهيلا فتاح

زهرا بهشتي نژاد

72.6.29

1

قهرمان کورني : قرباني و جلاد

 دکتر سهيلا فتاح دکتر اکبر اصغري تبريزي

دکتر سوسن بيضاوي

شيدا رسائي

72.12.25

2

 انسانيت و بشر دوستي از نظر (درنزد) سنت اگزوپري (در سه اثر وي)

 دکتر سهيلا فتاح دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سوسن بيضاوي

ماريت داويديان نماگردي

73.6.21

3

مارسل پروست در جستجوي سعادت از طريق هنر نويسندگي در زمان بازيافته

 دکتر حبيب الله گندم زاده دکتر سوسن بيضاوي

دکتر سهيلا فتاح

شهرزاد ملاباشي

73.6.23

4

«سوبليم » و « گرتسک » در بينوايان و نتردام دوپاري ويکتورهوگو

 دکتر اکبر اصغري تبريزي دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سهيلا فتاح

مرجان پالهنگ

73.6.26

5

مذهب از ديدگاه روسو

دکتر سهيلا فتاح

دکتر اکبر اصغري تبريزي

سيد ابراهيم ساداتي

73.7.18

6

خانواده در آثار آندره ژيد

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر حبيب اله گندم زاده

علي اکبر بردبار

73.8.30

7

تاثير حافظ بر لامارتين (شاعران عارف)

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر اکبر اصغري تبريزي

محمد زيار

73.9.14

8

برادري و همبستگي در «سرنوشت بشر» از آندره مالرو

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر حبيب اله گندم زاده

نعمت اله کهني

73.9.21

9

مذهب مسيحيت ازخلال آثار نويسنده قرن 20 فرانسه به نام فرانسوا مورياک

 دکتر سهيلا فتاح دکتر حبيب الله گندم زاده

دکتر سوسن بيضاوي

زينا زرافشان

73.9.28

10

تنهائي در آثار و زندگي آلفرد دوويني

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر اکبر اصغري تبريزي

عبدالرضا سالمي نژاد

73.10.15

11

بررسي مقايسه اي شخصيت خدمتکار زرنگ در سه نمايشنامه از مولير-لوساژوبومارشه

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر سهيلا فتاح

يلدا موسوي

73.11.26

12

شخصيت در اثر ناتالي ساروت (مارترو و افلاک نما)

دکتر سهيلا فتاح

دکتر سوسن بيضاوي

سيد جعفر حکيم

74.3.22

13

مفهوم دوستي در ژان کريستف اثر رومن رولان

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر حبيب اله گندم زاده

کيومرث سالاري

74.3.24

14

 بررسي موضوع سرنوشت در کتاب خانواده تيبو اثر رژه مارتن دوگار

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سهيلا فتاح

گلنار معظمي

74.3.29

15

مقايسه‌ تم‌ عصيان‌ درآثار ژان‌ سارتر و آلبركامو

دکتر سهيلا فتاح

دکتر حبيب اله گندم زاده

بهناز واکوهيان

74.6.18

16

طبيعت‌ در آثار آنتوان‌ دو سنت‌ اگزوپري‌

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر حبيب اله گندم زاده

ياسين خوشحال رودپشتي

74.6.20

17

دوگانگي روح بشر در «اورليا» و «سيلوي»«ژراردونروال»

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر سهيلا فتاح

خليل نعمت

74.6.22

18

فضيلت‌ و خوشبختي‌ از ديدگاه‌ روسو

دکتر سهيلا فتاح

دکتر اکبر اصغري تبريزي

غلامحسين حسيني

74.11.16

19

اساطير در رمان‌ جديد

دکتر سهيلا فتاح

دکتر سوسن بيضاوي

وجيهه هواکشيان

74.11.28

20

«انسان‌» در رمان‌ مارگريت‌ دوراس‌

دکتر سهيلا فتاح

دکتر سوسن بيضاوي

مسعود سالاري

74.12.14

21

مطالعه‌ و بررسي‌ مقايسه اجتماعي‌ ـ انساني‌ در قرون‌ 17 و 18 بر اساس قصه هاي لافونتن خلقيات لابرويرو نامه هاي ايراني منتسکيو

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر اکبر اصغري تبريزي

بهزاد هاشمي

74.12.23

22

اومانيسم‌ ويكتور هوگو از لابلاي‌ داستانهاي‌ «مردي‌ كه‌ مي‌خندد» و «نود و سه‌»

دکتر سهيلا فتاح

دکتر سوسن بيضاوي

حبيب قهرماني

75.3.23

23

بحران‌ سرنوشت‌ بشر در تاتر اوژن‌ يونسكو 1-قاتل بي مزد و موجب 2-کرگدن 3-پادشاه در حال احتضار است 4-عابر هوايي

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر سهيلا فتاح

کيوان عزيزي

75.6.19

24

بررسي شيوه عرفاني بودلر،رمبو و حافظ

دکتر اکبر اصغري تبريزي

دکتر حبيب اله گندم زاده

موگه رازاني

75.12.22

25

حس وطن پرستي واعتقاد مذهبي ( مسيحيت ) درآثار شارل پگي

دکتر اکبر اصغري تبريزي

دکتر حبيب اله گندم زاده

سيد فضل اله باقرزاده حسيني

76.4.30

26

بررسي عناصر «وهمناک» در «لوهورلا» ي گي دوموپاسان و «ونوس ديل» پروسپرمري مه

دکتر سهيلا فتاح

دکتر اکبر اصغري تبريزي

سوسن خليلي

76.6.24

27

بررسي‌ قهرمانان‌ رومانتيك‌ در تئاتر آلفرددوموسه‌

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر سهيلا فتاح

هاله قوام مصطفوي

76.9.12

28

تاثير ايران‌ در نامه‌هاي‌ ايراني‌ مونتسكيو 

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سوسن بيضاوي

سيد احمد غسان

76.10.15

29

پل‌ ورلن‌، الهامات‌ تصويري

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر اکبر اصغري تبريزي

مروت اژدري زيري

76.12.6

30

بررسي‌ مقايسه‌اي‌ توصيف‌ عيني‌ شي‌ء در رمان‌ و توصيف‌ ذهني‌ آن‌

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سوسن بيضاوي

مريم رئيسي

76.12.26

31

تصوير پدر و فضاي‌ دراماتيك‌ مونترلان‌ در سه‌ نمايشنامه‌ : ملكه‌ متوفا، پسر هيچكس‌، شهري‌ كه‌ شاهزاده‌ آن‌ يك‌ كودك‌ است‌

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر اکبر اصغري تبريزي

ملاحت مصلحي

77.3.27

32

انسان در بوته آزمون زمان ( از خلال آثار شاتوبريان و نروال )

دکتر سهيلا فتاح

دکتر حبيب اله گندم زاده

مسعود قبه

77.7.13

33

بررسي نقابها و هويت ها در مردم گريز مولير و صادق ها و بازي عشق و اقبال مريوو

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سهيلا فتاح

طاهره محموديه

77.7.20

34

اخلاق در ادبيات کودک از خلال آثار هوشنگر مرادي کرماني و پييرپولو

انورالسادات ميرعلايي

دکتر حبيب اله گندم زاده

شراره فتحي زاده

77.7.27

35

بررسي فن داستان نويسي و شخصيت پردازي نزد مورياک

دکتر سهيلا فتاح

دکتر سوسن بيضاوي

مريم ديباج

77.8.4

36

بعد اسطوره اي آثار ميشل تورنيه

دکتر اکبر اصغري تبريزي

دکتر سهيلا فتاح

سيد جلال ميرباقري

77.10.29

37

" ايثار و از خودگذشتگي " در دو اثر پل کلودل

دکتر اکبر اصغري تبريزي

دکتر سهيلا فتاح

رامک امرا

78.1.30

38

بلندپروازي از خلال « سرخ و سياه » استاندال و « بل آمي » موپاسان

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سوسن بيضاوي

پريسا موسوي روضاتي

78.4.18

39

تعهد در آثار پل الوار و نيمايوشيج بين سالهاي 1938-1945/1317-1324

دکتر اکبر اصغري تبريزي

دکتر حبيب اله گندم زاده

ليلا قلعه تکي

78.4.27

40

سبک نگارش القاکننده شاتوبريان " در آتالا " " ورنه "

دکتر سهيلا فتاح

دکتر اکبر اصغري تبريزي

عليرضا ثابتي

79.1.24

41

تحليلي بر سبک فلوبر بر اساس رمان مادام بواري

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر اکبر اصغري تبريزي

لطيفه بوآگو

79.1.24

42

عدم برقراري ارتباط فيمابين انسانها در " چنبره افعي ها " اثر فرانسوا مورياک

دکتر اکبر اصغري تبريزي

دکتر حبيب اله گندم زاده

مژگان زارع متخصص

79.4.21

43

رويا و واقعيت در سورئاليسم و تجلي آن در ناجا اثر آندره بروتن

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سهيلا فتاح

فاطمه شهرام نيا

79.4.22

44

پرتوهايي از روشن بيني در آثار بودلر-رمبو

دکتر اکبر اصغري تبريزي

دکتر سهيلا فتاح

جلال الدين شريفي مهر

79.6.28

45

بررسي نقش مشاهده عيني توده مردم، در " ژرمينال " و " آسوموار " اثر زولا

دکتر سهيلا فتاح

دکتر سوسن بيضاوي

مرتضي بي نظير نژاد

79.8.30

46

طبيعت در رمانهاي روستايي ژرژساند

دکتر اکبر اصغري تبريزي

دکتر سوسن بيضاوي

سيما حاجيان نيا

79.9.2

47

طنز پشتوانه انسان دوستي آناتول فرانس

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر حبيب اله گندم زاده

ولي احمدپور

80.12.26

48

تحرك و پويايي در پرسناژهاي بالزاك

دکتر سهيلا فتاح

دکتر سوسن بيضاوي

شهلا زنديه

81.3.4

49

“رابطه ميان شعر و فلسفه” در ديوان شعر “سرنوشتها“ اثر آلفرد دوويني

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر اکبر اصغري تبريزي

منيژه قنبري عديوي

81.4.10

50

بررسي نوآوريهاي شعر آپولينر در دو كتاب «الكل» و «كاليگرام»

دکتر اکبر اصغري تبريزي

دکتر حبيب اله گندم زاده

سيما عليان

81.7.14

51

فضايل اخلاقي در "زنبق دره" اثر بالزاک و "پرنسس دو کلو" اثرمادام دولافايت

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر سهيلا فتاح

بهنازالسادات ورادي اصفهاني

81.11.20

52

قهرماني در پوليوکت اثرپيير کورني و سرنوشت بشري اثرآندره مالرو

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر سهيلا فتاح

فريبا فراهاني

82.4.16

53

بررسي ويژگيهاي قهرمان رمانتيک از خلال شاترتون اثر آلفرد دو ويني و هرناني اثر ويکتور هوگو

دکتر سهيلا فتاح

دکتر اکبر اصغري تبريزي

پريسا فخار

82.4.16

54

بررسي صور خيال در كتاب ْدر لابيرنتْ اثرآلن روب گري يه

دکتر سهيلا فتاح

دکتر سوسن بيضاوي

ميترا زيبانژاد راد

82.4.16

55

تحليل شخصيت در مندو و چند داستان کوتاه ديگر اثر لو کلزيو

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سوسن بيضاوي

مريم شيبانيان

82.6.16

56

اسطوره و نماد در شازده کوچولو اثر سنت اگزوپري

دکتر اکبر اصغري تبريزي

دکتر حبيب اله گندم زاده

الهام محمدي

82.6.17

57

بررسي چهره هاي مختلف آندرماک

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سهيلا فتاح

مهناز اعلائي بروجني

82.6.17

58

بررسي دو مقوله سكوت و صبر در سه اثر مارگريت دوراس(درد, مدراتوكانتبيل و شيدايي لل واشتاين)

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سوسن بيضاوي

مريم جباري عربزاده

82.6.29

59

دنياگرايي و خردورزي از خلال دو اثر آهنگ روستايي و در تنگ از آندره ژيد

دکتر اکبر اصغري تبريزي

دکتر حبيب اله گندم زاده

محبوبه باقري

82.6.29

60

مطالعه پرسناژ اورست

دکتر سهيلا فتاح

دکتر حبيب اله گندم زاده

پريچهره هوشنگي

82.11.6

61

نقش پول در غنيمت وخوشبختي زنان اثر اميل زولا

دکتر سهيلا فتاح

دکتر سوسن بيضاوي

فاطمه سعيدزاده

83.3.4

62

مفهوم تنهائي در بيگانه اثر کامو و تهوع اثر سارتر

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر حبيب اله گندم زاده

پيمان حسيني

83.3.5

63

بررسي مفاهيم "گناه" و "بي گناهي" در دو نمايشنامه "درِ بسته" و "مگسها" اثر ژان پل سارتر

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سهيلا فتاح

کارينه بغوزيان غرغني

83.3.5

64

جنبه هاي آموزشي طنز در حكايتهاي لافونتن

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر سهيلا فتاح

فخرالدين نجاتي

83.3.6

65

عوامل بحران معنوي ناشي از جنگ جهاني در دو اثر فرانسوا مورياک، "تزردسکرو" و "در چنبره افعي ها"

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر حبيب اله گندم زاده

پريسا ترکيان

83.12.22

66

برداشتي از مذهب نزد آنتوان دو سنت اگزوپري در دو کتاب "قلعه" و "دفترها"

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سهيلا فتاح

صفورا ترک لاداني

83.12.22

67

بازتاب تعهد و مبارزه در نوشتار آناتول فرانس در دو اثر جزيره پنگوئن ها و خدايان تشنه اند

دکتر سهيلا فتاح

دکتر حبيب اله گندم زاده

حجت رشتياني

83.12.23

68

بررسى هنر چهره پردازى از خلال رمانهاى "پرنسس دوكلو" نوشته خانم دو لافايت و"سرخ و سياه" نوشته استاندال

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر سهيلا فتاح

صديقه اکبري

83.12.24

69

نقش گفتگو در ايجاد يا عدم ايجاد ارتباط در دو اثر اندره ژيد و مارگريت دوراس “سمفوني روستايي” و “روزهاي كامل زير سايه درختان”

دکتر سوسن بيضاوي

دکتر حبيب اله گندم زاده

شيما شيرخدايي

83.12.26

70

جايگاه پدر در دو اثر بابا گوريو و اوژني گرانده ي بالزاک

دکتر حبيب اله گندم زاده

دکتر سوسن بيضاوي

الهام جويره

84.2.7

71

بررسي چهار عنصر(آب،آتش،خاک و هوا) در رمانهاي "بيست هزار فرسنگ زير دريا" و "سفر به اعماق زمين" نوشته ژول ورن

دکتر سهيلا فتاح

دکتر سوسن بيضاوي

ليلا نجارزادگان

84.2.7

72

بررسي نقش زنان در کتاب ژرمينال نوشته ي اميل زولا دکتر حبيب اله گندم زاده دکتر سهيلا فتاح روح اله قاسمي 84.11.30 73
بررسي نقش تضاد در رمان کارگران دريا نوشته ي ويکتور هوگو دکتر سوسن بيضاوي دکتر سهيلا فتاح مجتبي طباطبايي 84.12.21 74
واقعيت و تخيل در دو اثر کودکي و افلاک نما از ناتالي ساروت - دکتر سوسن بيضاوي دکتر حبيب اله گندم زاده حامد قاضي 85.7.16 75
اميد و همبستگي در کتاب طاعون اثر آلبر کامو - دکتر سوسن بيضاوي دکتر حبيب اله گندم زاده علي شيخوان 85.7.16 76
تصوير ايران در "سه سال در آسيا" اثر کنت دوگوبينو و "به سوي اصفهان" اثر پير لوتي دکتر محمدجواد شکريان دکتر زهره جوزداني ليلا قره بيگي 85.7.30 77
جايگاه وجدان در رمان سقوط اثر آلبرکامو دکتر زهره جوزداني دکتر مجيد يوسفي بهزادي نرگس تمدن 85.10.19 78
تحول و نسبيت مفهوم خوشبختي در دو اثر« درتنگ» و« ضد اخلاق »از اندره ژيد دکتر سوسن بيضاوي دکتر محمدجواد شکريان سميه رستمي پور 85.12.21 79
ويژگيهاي زبان شعر ژاک پره ور در "گفتارها" دکتر سوسن بيضاوي دکتر سهيلا فتاح مهرنوش کي فرخي 85.12.21 80
مطالعه و بررسي شهر در رمان "در هزار تو" اثر آلن روب گري يه دکتر محمدجواد شکريان دکتر سوسن بيضاوي ريحانه فتحي پور 86.3.30 81
بازگشت به طبيعت در موندو و داستان هاي ديگر اثر لوكلزيو دکتر سوسن بيضاوي دکتر محمدجواد شکريان ريحانه حکيم الهي 86.3.30 82
دو راهي تقدير در پوليوکت و سينا اثر کورني دکتر زهره جوزداني دکتر مجيد يوسفي بهزادي راضيه صادقپور 86.7.23 83
دوگانگي رفتار انساني در شخصيتهاي دو اثر مولير به نامهاي «دون ژوان» و «مردم گريز» دکتر سوسن بيضاوي دکتر مجيد يوسفي بهزادي نيلوفر نظري 86.11.24 84
بررسي فضاي قرون وسطي در گوژپشت نتردام دکتر زهره جوزداني دکتر مجيد يوسفي بهزادي مهسا امامت جمعه 86.12.22 85
نيروهاي مرموز در دو رمان کولين و روگن اثر ژان ژيونو دکتر مجيد يوسفي بهزادي دکتر محمدجواد شکريان مليحه رهنما 86.12.22 86
دنياي خيالي بودلر در گلهاي رنج دکتر سهيلا فتاح دکتر سوسن بيضاوي ندا صالحي فرد 87.4.10 87
بررسي تطبيقي زندگي نامه شخصي روسو «اعترافات» و زندگي‌نامه شخصي استاندال «زندگي هانري برولار» دکتر مجيد يوسفي بهزادي دکتر سهيلا فتاح آزاده به آذين 87.6.30 88
مشاهده ي بيروني و مشاهده ي دروني در طرف گرمانت و زمان بازيافته، دو جلد از "در جستجوي زمان از دست رفته" نوشته ي مارسل پروست دکتر سوسن بيضاوي دکتر زهره جوزداني فاطمه نره اي 87.7.28 89
بررسي آيين جوانمردي در شاهنامه رولان، پرواز شبانه و سرزمين انسانها دکتر محمدجواد شکريان دکتر زهره جوزداني مريم رفيعي 87.8.28 90
تصاوير بيگانه در ضد خاطرات مالرو دکتر زهره جوزداني دکتر مجيد يوسفي بهزادي آمنه عرب زاده 87.12.10 91
ابعاد زمان و مکان در دگرگوني ميشل بوتور دکتر زهره جوزداني دكتر مژگان مهدوي زاده فهيمه حاجي محمدحسيني 87.12.10 92
بررسي تحول و دگرگوني زمان از خلال شاه ميميرد اثر اوژن يونسکو و در انتظار گودو اثر ساموئل بکت دكتر نازيتا عظيمي ميبدي دكتر انورالسادات ميرعلايي نيلوفر سخندان اصل 88.5.10 93

 

< 1 2 3 4 >