تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد اميري

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر عباس وفايي-دکتر ناصر موحدي نيا

تاريخ دفاع : 12/9/82

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : -

تجزيه و تحليل شبکه هاي اطلاعاتي صنعتي و طراحي کنترلر CAN با زبان VHDL

چکيده

شبكه هاي صنعتي امروزه كاربرد بسيار وسيعي در كارخانجات مختلف پيدا كرده اند. شبكه CAN براي اتصال و شبكه كردن ميكرو كنترلرها و ميکرو پروسسورها به كار مي رود.اين شبكه امروزه به طور وسيعي در صنايع خودروسازي و ماشين آلات کشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق بررسي شبكه هاي HART، I2C، PROFIBUS، CAN و طراحي يك كنترلر CAN است که بتواند CAN استاندارد را پشتيباني كند. قبل از شروع به طراحي, ابتدا مباني مورد نياز در مورد شبكه هاي صنعتي و پروتکل CAN مطرح شده و نکات مهم آنها روشن شده اند. در شروع طراحي اين دستگاه, يک بلوک دياگرام کلي از آن ارايه شده تا بلوک هاي تشکيل دهنده آن مشخص شوند. هر يک از اين بلوک ها خود به واحدهاي کوچکتري شکسته شده و سپس با طراحي اين واحدهاي کوچک و کنار هم قرار دادن آنها, کم کم دستگاه مورد نظر شکل گرفته است. دستگاه طراحي شده CAN استاندارد (CAN پايه) را پشتيباني مي‌كند وقادر است داده ها را بين ميكروكنترلر و دستگاههاي كنترل‌شونده و كنسولهاي كنترل در هر دو جهت منتقل کند. سرعت انتقال داده در شبكه قابل انتخاب است (حداكثر 1 مگابيت در ثانيه) . اين دستگاه با زبان VHDL مدل سازي شده و نحوه عملكرد طراحي مذكور توسط شبيه ساز تاييد گرديده است.