تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اميربهادر بيگلربگيان

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر کامران زماني فر- دکتر محمدعلي نعمت بخش

تاريخ دفاع : 14/6/84

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

طراحي و ارزيابي يك معماري توزيع‌شده ايمن براي توسعه كاربردهاي شبكه‌هاي مديريت مخابرات بر اساس CORBA

چکيده

شبكه‌هاي مديريت مخابراتي كار مديريت شبكه‌هاي مخابراتي را انجام مي‌دهند. اين شبكه از مدل معماري ساخت‌يافته‌اي استفاده مي‌كند كه در آن امكان مديريت انواع متفاوتي از سيستمها يا تجهيزات مخابراتي فراهم شده است. از آنجا كه اين شبكه‌ها عموماً از توزيع‌شدگي با درجه بالايي برخوردار هستند و كاربران زيادي دارند، همچنين وجود سخت‌افزارها، سيستمهاي عامل و بسترهاي نرم‌افزاري گوناگون، وجود يك بستر امنيتي قابل اطمينان در اين سيستمها بسيار مهم است. يكي از مشكلات برقراري امنيت در اين نوع سيستمها، طيف وسيع كاربران و منابع مي‌باشد. بطوريكه مديريت شبكه مخابرات همواره با مشكل تعداد زياد كاربران و منابع و قابليت توسعه آنها مواجه است.

در اين رساله سعي شده است يك معماري براي اين مشكل ارائه شود. معماري ارائه شده مواردي چون توزيع‌شدگي و كنترل خودكار بستر امنيتي را در نظر دارد. به اين منظور در سيستم يك مدير سياست‌گذاري طراحي مي‌شود تا سطوح دسترسي را بصورت توزيع‌شده كنترل كند. به اين ترتيب تنها با تعريف كاربران، منابع، گروههاي كاربري، گروههاي منابع و دسترسيهاي دو گروه كليه دسترسيها در سيستم تعريف شده و قابليت مديريت آنها در سطح كلان فراهم مي‌شود.

استفاده از اين معماري مزايايي چون توزيع‌شدگي، مديريت سطوح دسترسي كاربران و منابع و قابليت توزيع زياد را در پي خواهد داشت.