تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 2/5/81

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر محمدعلي نعمت بخش

نام و نام خانوادگي : پريسا کارشناس نجف آبادي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمد براآني

حل مساله ناهمگوني مدل داده در پايگاه داده‏هاي توزيع‏شده ناهمگون

چکيده

در قرن اطلاعات و همراه با پيشرفتهاي سريع در تكنولوژي اطلاعات، حجم بسياري از داده بوجود آمد كه قابل پردازش كارا توسط انسان به تنهايي نبود. به منظور حل اين مشكل، سيستمهاي پايگاه داده‏اي مطرح شدند كه در حال حاضر در اكثر سازمانها مورد استفاده زيادي دارند. اما از آنجا كه هر سيستم كامپيوتري محدوديتهايي از جنبه‏هاي مختلف دارد و از آن مهمتر اينكه به اشتراك گذاري و تبادل اطلاعات يك نياز اساسي بود، سيستمهاي پايگاه داده توزيع شده پياده‏سازي شدند كه عبارت از چندين پايگاه داده پراكنده است كه از طريق يك شبكه ارتباطي به هم مربوط شده‏اند و اين سيستمها تاكنون پاسخگوي نيازهاي اكثر سازمانها بوده‏اند اما موضوعي كه از چندين دهه پيش توجه اكثر محققان را به خود جلب كرده است چگونگي ايجاد هماهنگي و ارتباط درست بين پايگاه داده‏هايي است كه از جهات مختلف از جمله سخت افزار، سيستم عامل و از همه مهمتر از لحاظ DBMS با يكديگر متفاوت هستند. چنين سيستمهايي را در صورت وجود سيستمهاي پايگاه داده ناهمگون (1HDDBS) مي‏نامند.

متاسفانه برخلاف طول عمر تحقيقات و مطالعات زيادي كه در اين زمينه صورت گرفته است هنوز روش قابل قبولي كه مورد توافق همه باشد بدست نيامده است. از آنجاكه امروزه وب و تكنولوژيهاي تواناي آن يكي از مباحث مطرح در حيطه تكنولوژي اطلاعات است و همچنين دسترسي به پايگاه داده‏ها از طريق اينترنت و اينترانت يكي از نيازهاي اصلي شركتهاي بزرگ مي‏باشد، در اين مقاله سعي شده است روشي براي پياده‏سازي يك سيستم مديريت پايگاه داده ناهمگون با تكيه بر وب و دو تكنولوژي مطرح و تواناي آن يعني XML و جاوا ، ارائه گردد. لازم بذكر است كه پايگاه داده‏هاي موجود در اين سيستم از نظر مدل داده با يكديگر تفاوت دارند و هدف اصلي، ايجاد يك شماي سطح بالا بر اساس شماهاي محلي و انجام پرس و جو براساس اين شما و سپس شكستن پرس و جو به پرس و جوهاي خاص هر پايگاه داده و در نهايت جمع‏آوري نتايج و نمايش آن بصورت يكپارچه به كاربر مي‏باشد. يكي از اهداف اين سيستم تامين شفافيت بصورت كامل مي‏باشد بدين معني كه كاربر هيچگونه اطلاعي از اينكه سيستم پايگاه داده، توزيع شده است و يا اينكه مدلهاي داده گوناگوني در سيستم وجود دارد، نخواهد داشت.

1-Heterogeneous Distributed DataBase System