تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : والاعلي روحاني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

تاريخ دفاع : 28/6/81

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

طراحي و پياده‌سازي عامل‌هاي متحرك خريدار و استفاده از آنها در تجارت الكترونيكي

چکيده

در دهه اخير، شركتهاي بزرگ تجاري جهت انجام فعاليت‌هاي تجاري خود از بستر اينترنت استفاده مي‌كنند. با افزايش تعداد سايت هاي فروشنده كالا و تنوع محصولات عرضه شده، خريد كالا از طريق اينترنت عملا به فرآيندي وقت گير تبديل شده‌ است و خريدار مجبور است شرايط فروش كالا در سايتهاي مختلف را بررسي كرده و سپس با مقايسه آنها، بهترين سايت فروشنده را انتخاب و عمل خريد را انجام دهد.

براي رفع اين مشكل، فن‌آوري عامل‌هاي متحرك ، بعنوان راه حلي مناسب براي خريد كالا در محيط اينترنت، مطرح گرديده است. با بهره‌گيري از اين فن‌آوري، كاربران مي‌توانند ليست كالاهاي مورد نياز، همراه با محدوده قابل قبول از لحاظ قيمت و كيفيت را در اختيار اين عاملها قرار دهند و كليه امور مربوط به بررسي، مقايسه شرايط فروش و رزرو كالا را به آنها بسپارند.

هدف اصلي از اين پژوهش، طراحي و پياده سازي عامل‌هاي متحرك خريداري است كه بتوانند با حركت بين سايتهاي مختلف عرضه كننده كالا، شرايط فروش كالا را جمع‌آوري كرده و پس از مقايسه آنها، بهترين سايتهاي فروشنده كالا را به خريدار معرفي نمايند. براي اينكار، پس از بررسي اجمالي مدل‌هاي فعلي خريد و فروش الكترونيكي كالا، مدل مناسبي جهت داد و ستد الكترونيكي با استفاده از فن‌آوري عامل‌هاي متحرك ارائه شده است و سپس علاوه بر پياده سازي عاملهاي متحرك خريدار، رابط هايي نيز بعنوان عاملهاي ساكن خريدار و فروشنده ايجاد شده‌اند تا بتوانند با عاملهاي متحرك خريدار تبادل اطلاعات داشته باشند.

كليد واژه‌ها :

 تجارت الكترونيكي، تكنولوژي عامل‌هاي متحرك، مدل‌هاي خريد و فروش الكترونيكي، عامل‌هاي متحرك خريدار