تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : شرمين موسوي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

تاريخ دفاع : 14/4/87

رشته و گرايش : کامپيوتر- نرم افزار

استاد مشاور : -

طراحي سيستم پيشنهاددهنده مبتني بر کالاهاي مکمل

چکيده

در تجارت الکترونيکي يکي از مسائلي که وجود دارد پيدا کردن اطلاعات در وب­سايت­ها و فروشگاه­هاي الکتريکي بزرگ است که روندي مشکل و زمان­گير دارد. به اين منظور سيستم­هاي پيشنهاددهنده­اي براي ايجاد پيشنهاد با توجه به سليقه کاربر طراحي شده­اند که به کاربران در پيدا کردن اطلاعات لازم کمک مي­کنند. در سيستم­هاي پيشنهاددهنده­اي که تا کنون طراحي شده­اند به نيازهاي مشتري به ميزان کمي اهميت داده شده است. با توجه به مهم بودن اين معيار در اين پايان نامه سيستم پيشنهاددهنده­اي طراحي مي­شود که با توجه به نيازها و علايق مشتري کالاهايي به او پيشنهاد دهد. به اين منظور استفاده از رابطه مکملي بين کالاها را پيشنهاد داده مي­شود که قابليت يافتن نيازها را دارا است و منجر به بهبود استراتژي­هاي پيشنهاد و فروش در بازارهاي تجاري مي­شود. در اين سيستم پيشنهاددهنده، علاوه بر رابطه مکملي از رابطه تشابه و جايگزيني نيز استفاده مي­شود که به انعطاف پذيري بيشتر سيستم کمک مي­کند.

در طراحي سيستم پيشنهاددهنده دو نوع الگوريتم به کار مي­رود که در نوع اول پس از مراجعه مجدد مشتري به فروشگاه و با توجه به خريدهاي قبلي او، کالا پيشنهاد داده مي­شود (CPAPT) و در نوع دوم هنگام خريد، به مشتري کالا پيشنهاد داده مي­شود (CPOPT). براي ايجاد مدل فروشگاه الکتريکي از آنتولوژي استفاده شده است و به منظور مشخص کردن رابطه مکملي، يک رابطه جديد بين کالاها به نام Need تعريف مي­شود که با استفاده از اين نوع از رابطه، يک مدل رياضي براي اندازه­گيري درجه مکملي بين کالاها، بيان مي­شود که از آن به منظور توليد محصولات Top-N استفاده مي­شود.

واژه هاي کليدي: سيستم­هاي پيشنهاددهنده، روابط بين کالاها، مکمل معنايي ، آنتولوژي، تشابه معنايي.