تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فرزام متين فر

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

تاريخ دفاع : 9/4/87

رشته و گرايش : کامپيوتر- نرم افزار

استاد مشاور : -

مکانيسم مذاکره در سيستمهاي چندعاملي داراي اطلاعات محدود

چکيده

اينترنت به عنوان يک محيط براي تعامل و تبادل اطلاعات کاربردهاي وسيعي پيدا کرده است. از اين طريق خريداران مي­توانند کالاها و سرويسهاي مورد نياز خود را جستجو و خريداري نمايند و فروشندگان نيز کالاها و خدمات خود را به فروش برسانند. اين خريد و فروش يک تعامل دوطرفه مي­باشد که حصول توافق در مورد ويژگي­هاي کالا يا سرويس مورد نظر لازم و ضروري مي­باشد. مذاکره­ي خودکار الکترونيکي يکي از روش­ها و تکنيک­هاي اصلي خريد و فروش در اينترت مي­باشد. در اين زمينه, عامل­ها وظيفه­ي مذاکره کردن با يکديگر به نيابت از مالکانشان را بر عهده دارند. رسيدن به توافق, هدف اصلي در طي اين فرآيند مي­باشد. در اين راستا هر فرد معيارها و الويت­ها و سليقه­هاي مخصوص به خود را دارد و در پي برآورده کردن آنها مي­باشد. براي نيل به اين هدف, طرفين مي­بايست توافق يکديگر را به دست آورند. اما چالش­هاي بسياري در اين زمينه در دنياي واقعي وجود دارد. يکي از مهمترين آنها, عدم وجود اطلاعات کامل از الويت­هاي طرف مقابل مي­باشد. به اين ترتيب عامل نمي­تواند که پيشنهادهاي خود را بر اساس سليقه­هاي طرف مقابل تنظيم نمايد. علاوه بر آن محدوديت زماني نيز يکي از مشکلات امروزي در فرآيند مذاکره مي­باشد. عامل­ها زمان محدودي براي رسيدن به توافق دارند و در صورتي که در اين زمان توافقي حاصل نشود, مذاکره با شکست مواجه مي­شود. در اين پژوهش يک مدل مذاکره­ي خودکار الکترونيکي رفاقتي دو طرفه­ي چند خصيصه­اي ارائه شده است که بتواند در محيط­ دنياي واقعي کار کند. مدل ارائه شده يک مدل بر مبناي هم­ارزي پيشنهادها مي­باشد. نتايج بدست آمده نشان مي­دهد که اين مدل مذاکره, توانايي کار کردن در شرايطي که اطلاعات کاملي از طرف مقابل وجود ندارد را دارد و احتمال رسيدن به توافق با استفاده از اين مدل افزايش مي­يابد.

واژه هاي کليدي: تجارت الکترونيک، عامل، الويت­ها، توافق، مذاکره خودکار, اطلاعات ناقص