تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : الهام تبريزي زاده

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر عباس وفايي

تاريخ دفاع : 30/11/87

رشته و گرايش : کامپيوتر- معماري كامپيوتر

استاد مشاور : -

طراحي يك پردازنده‌ي نمونه با استفاده از تكنولوژي QCA

چکيده

آتاماتاي سلولي كوانتمي (QCA) يك نانو‌تكنولوژي جديد براي پياده سازي مدار‌هاي ديجيتال در ابعاد نانو است. اين تكنولوژي شيوه‌ي جديدي براي انجام محاسبات ارائه مي­‌دهد كه در آن نمايش اطلاعات و انتقال آنها در سطح يك مدار با بهره گيري از نحوه‌ي قرارگيري الكترون‌ها و تعامل الكترواستاتيكي بين آنها در سلول‌هاي كوانتمي به جاي استفاده از سطوح ولتاژ و جريان در يك مدار صورت مي­‌گيرد. گرچه اين تكنولوژي هنوز در سال‌هاي اوليه‌ي عمر خود مي­‌باشد اما پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي در طراحي مدار‌هاي مختلف منطقي و حسابي داشته است. در نتيجه اين تكنولوژي به عنوان جايگزين مناسبي براي مدار‌هاي CMOS و پايه‌اي براي طراحي پردازنده‌هايي ساده در ابعاد نانو شناخته شده است.

هدف از اين پايان نامه طراحي يك پردازنده‌ي نمومه‌ي 8 بيتي مبتني بر تكنولوژي آتاماتاي سلولي كوانتمي است. در اين كار سعي شده است در راستاي تكميل طرح‌هاي ارائه شده قبلي با طراحي يك واحد كنترل براي پردازنده، نياز به كنترل اجراي دستورات توسط كاربر برطرف شود و قابليت‌هاي پردازنده‌هاي كوانتمي هرچه بيشتر به پردازنده‌هاي CMOS نزديك شود. در اين پردازنده مجموعه دستورات تعريف شده براي پردازنده و ريز دستورات وابسته به آنها در كنار موقعيت نسبي قطعات مدار نسبت بهم باعث فراهم شدن امكان معرفي يك زمانبندي جديد و كارا براي اجراي ريز دستورات شده است. اين شيوه‌ي زمانبندي، زمان لازم براي اجراي دستورات را كاهش مي­‌دهد وامكان اجراي دستورات بصورت خط‌لوله‌اي مانند را فراهم مي­‌سازد.

واژه هاي کليدي: آتاماتاي سلولي كوانتمي، پردازنده، واحد كنترل