تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد ترابي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر عباس وفايي- دکتر ناصر موحدي نيا

تاريخ دفاع : 24/10/87

رشته و گرايش : کامپيوتر- معماري كامپيوتر

استاد مشاور : -

طراحي صافي بازسازي کننده در استاندارد فشرده سازي ويدئو H.264 با استفاده از ساختار قابل پيکره بندي

چکيده

جديدترين استاندارد فشرده سازي ويدئو H.264/AVC است که در مقايسه با استاندارد‌هاي فشرده‌سازي ويدئوي پيشين نرخ فشرده سازي بالاتري را داراست. يکي از بخش‌هاي اين استاندارد فيلتر بازسازي کننده است که مسئول بهبود کيفيت تصاوير ويدئو مي‌باشد. در اين پايان نامه، معماري جديدي براي فيلتر بازسازي‌کننده ارائه شده است. اين معماري با داشتن مداري به نام مدار پرش از اتلاف سيکل‌هاي ساعت جلوگيري کرده و سرعت پردازش را افزايش مي‌دهد. در اين معماري به منظور کاهش پيچيدگي از مدل حافظه خارجي تک درگاهه استفاده شده است. مدار پرش علاوه بر آنکه فرض تک پورته بودن حافظه خارجي را حفظ مي‌کند، از نوشتن غير ضروري بلوک‌ها در حافظه خارجي جلوگيري مي‌کند. عمليات فيلتر کردن به طور همزمان با خواندن/ نوشتن داده از/ در حافظه خارجي انجام مي‌شود و سرعت کار سيستم را افزايش مي‌دهد. نتايج شبيه سازي نشان مي‌دهد تعداد سيکل‌هاي ساعت پردازش معماري پيشنهادي در مقايسه با معماري‌هاي مشابه کاهش يافته است.

کلمات کليدي: فشرده سازي ويدئو، استاندارد H.264/AVC، صافي باز سازي کننده