تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضا فرح بخش

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر موحدي نيا

تاريخ دفاع : 7/10/87

رشته و گرايش : کامپيوتر- معماري كامپيوتر

استاد مشاور : -

بررسي پياده سازي IMS در شبکه هاي IPv6 سيار

چکيده

از مهمترين اهداف شبکه‏هاي نسل جديد کامپيوتري1 ارائه سرويس هاي جديد چندرسانه اي به کاربران ثابت و متحرک مي باشد، اين سرويس‏ها علاوه بر ترافيک بالا، به کيفيت سرويس مناسب نيز نيازمند مي­باشند. براي رسيدن به اين هدف، IMS2 براي ارائه سرويس­هاي نسل جديد در شبکه‏هاي بيسيم از طرف 3GPP3 ارائه و استاندارد شد. سرويس­هاي مبتني بر IMS ارتباطات را در مدهاي مختلفي مانند صدا، تصوير، متن، ويدئو و يا هر ترکيبي از اينها در جلساتي بر پايه پروتكل­هاي رايج اينترنت، فراهم مي­کنند.

از طرف ديگر با گسترش روزافزون كاربران شبكه هاي كامپيوتري، نياز به آدرس IP افزايش چشم گيري كرده است، با توجه به مشكلات IPv4 در آدرس­دهي، IPv6 به عنوان جايگزيني براي آن توسط IETF استاندارد شده است. IPv6 با ساختار و تعداد آدرس­هاي قابل ارائه خود بسياري از مشکلات فعلي آدرس­دهي را برطرف کرده و نيازهاي کاربران را برآورده مي­کند.

هدف در اين پژوهش، بررسي نحوه ارائه سرويس­هاي IMS در شبکه‏هاي IPv6 سيار است، براي اين منظور در ابتدا IMS و معماري آن و پروتکل IPv6 معرفي شده و ويژگي هاي هريك بررسي مي­شود، سپس به بررسي IPv6 سيار و جابجايي کاربران متحرک در اين شبکه پرداخته شده و پيشنهاد هايي در زمينه بهبود ارائه سرويس براي کابران متحرک در شبکه IMS ارائه مي­گردد. در پايان کارايي پيشنهادهاي ارائه شده توسط ابزار شبيه ساز opnet، Matlab و تحليل رياضي ارزيابي مي­گردد.

واژه هاي کليدي: IP Multimedia Subsystem (IMS)، IPv6 سيار، دست به دست شدن (Hand Over)،ءContext Transfer

1- Next generation network

2- IP multimedia subsystem

3- Third Generation Partnership Project