تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/11/78

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر کامران زماني فر

نام و نام خانوادگي : مهرناز مهرآئين

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر موحدي نيا

ايجاد يك سيستم هوشمند جهت تخصيص امكانات سيستم مخابرات به مشتركين توسط شبكه عصبي مصنوعي

چکيده

مسئله تخصيص بهنيه امكانات فني شبكه تلفن شهري ( كافو و پست) به مشتريان از مشكلات سيستم مخابراتي كشور ماست . در حال حاضر اين عمل عمدتاً توسط سيمبانان با تجربه صورت مي‏گيرد . جهت مكانيزه كردن تخصيص امكانات شبكه تلفني در مقدمه اين تحقيق روش رويه‏اي ( شيوه متداول در هوش مصنوعي) بكار گرفته شده است . ليكن نظر به اينكه شبكه‏هاي عصبي مصنوعي بخاطر ويژگيهاي نظير پردازش موازي ، سرعت بالا ،‌ سادگي ، قابليت ، يادگيري و تحمل خطا پتانسيل خوبي براي حل بسياري از مسائل دشوار از جمله مسائل تخصيصي امكانات را دارند ، در اين تحقيق به كمك بك شبكه عصبي مناسب راه حلي جهت مسئله تخصيص امكانات تلفني ارائه گرديده است . همچنين مقايسه‏اي بين اين روش و روش رويه‏اي صورت گرفته و نشان داده كه شبكه‏هاي عصبي مي‏توانند مزاياي متعدد و نتايج بهتري براي حل اينگونه مسائل نسبت به روش رويه‏اي داشته باشند.

رساله متشكل از نه فصل ، سه فهرست ، يك مقدمه ،‌چكيده فارسي و لاتين به همراه پيوستي در رابطه با كدپستي ده رقمي و دو واژه‏نامه مي‏باشد و در 147 صفحه تهيه و جمع‏آوري شده است.