تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : روح اله حيدري

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر عباس وفايي

تاريخ دفاع : 26/1/85

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

تشخيص چهره در تصاوير با استفاده از مقادير ويژه

چکيده

براي ايجاد يک رابطه هوشمند بين ماشين و انسان كه بر اساس بينايي كار مي‌كند تصاوير برگرفته از محيط كه شامل چهره هستند بسيار مهم هستند. به همين دليل تحقيقات زيادي در رابطه با رديابي چهره و شناسايي حالت چهره اختصاص يافته است. همچنين براي کاربردهايي نظير شناسايي هويت افراد از روي تصوير چهره احتياج به سيستم هايي هوشمند جهت شناسايي هويت چهره مي باشد.

اما ورودي هر کدام از اين سيستم هاي هوشمند، ناحيه اي از تصوير مي باشد که چهره مورد نظر در آن ناحيه قرار دارد. پيدا کردن اين ناحيه از تصوير که شامل چهره باشد به نام تشخيص چهره يا مکان يابي چهره خوانده مي شود. بنابراين براي ساختن سيستم هاي کاملا خودکار که بتواند اطلاعات موجود در تصاوير چهره را بررسي نمايد نياز به روش هاي تشخيص چهره کارامد است.

در اين پايان نامه به بررسي يکي از روش هاي تشخيص الگو به نام بردارهاي ويژه پرداخته، روش استفاده از آن جهت انجام فرايند تشخيص چهره را بيان مي نماييم، سپس با اعمال يک سري بهينه سازي ها بر روي اين روش، دقت سيستم ايجاد شده و اعتمادپذيري آن را بالا مي بريم. در نهايت با استفاده از الگوريتم ژنتيک و تشخيص گودي ها کارايي سيستم را از نظر سرعت بهبود بخشيده، نتايج بدست آمده را روي مجموعه اي از تصاوير استاندارد بررسي مي کنيم.

اين سيستم در مقايسه با ساير سيستم ها، از نظر کارايي در اکثر موارد بهتر عمل نموده، اما از نظر سرعت نسبت به برخي روش ها نظير شبکه هاي عصبي، ضعف دارد.