تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عبدامجيد منصوريان فر

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر عباس وفايي

تاريخ دفاع : 10/7/81

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : -

طراحي يك كنترلر PCI از نوع مقصد و شبيه سازي آن

چکيده

در اين پايان نامه طرح يك كنترلر PCI از نوع مقصد، به زبان VHDL ارائه گرديده است . در اين طرح برخي از زوائد و اضافات كنترلر S5920 از شركت AMCC(كه از مهمترين شركتهاي سازنده PCI Contoroller است ) حذف گرديده و در عوض قابليتهاي جديدي به آن اضافه شده است.

حمايت از سيكل Special ، پورت خروجي 32 بيتي سريع و گذرگاه ثانويه خوش رفتارتر (نسبت كنترلر S5920) از جمله قابليت هاي كنترلر پيشنهادي است.

اين طرح شبيه سازي شده ومي تواند پس از سنتز بر روي يك FPGA پياده شود. بديهي است بدليل در دسترس بودن كد VHDL اين طرح، طراح مي تواند متناسب با نياز خود مشخصات طرح را بهينه كرده و يك كنترلر PCI ارزان قيمت ، خوش رفتار و در دسترس (بدليل وفور تراشه هاي FPGA)در اختيار داشته باشد.