تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدجواد سليمان پور

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر نعمت بخش

تاريخ دفاع : 25/6/82

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : دکتر مجتبي روحاني

طراحي يك روش جديد كلاسبندي بسته‌هاي اينترنتي

چکيده

مسيريابهاي شبکه اينترنت جهت ارائه سرويسهاي نوين، علاوه بر عمل مسيريابي، بايستي قادر به کلاسبندي بسته‌ها نيز باشند. افزايش سرعت انتقال اطلاعات در لينکهاي ارتباطي بدون افزايش سرعت پردازش در مسيريابها بي‌نتيجه خواهد بود. لذا طراحي يک الگوريتم کلاسبندي بسته‌ها که بتواند با سرعت بالا عمل کلاسبندي را انجام دهد، بسيار مطلوب خواهد بود. در اين تحقيق، با استفاده از شبکه‌هاي عصبي، يک طرح کلاسبندي بسته‌ها ارائه ميشود. هر چند كه خروجي شبكه عصبي بدون خطا نميباشد و از طرفي در مسيريابها به كلاسبندي بدون خطا احتياج داريم ولي در اين تحقيق با توجه به باينري بودن ورودي و خروجي‌ها و گرد كردن خروجيهاي شبكه و همچنين با آموزش كليه حالات ممكن ورودي، يك طرح كلاسبندي بدون خطا را ارائه داده‌ايم. با تفكيك شبكه اصلي به شبكه‌هاي كوچكتر، زمان آموزش شبكه، به حدود چند ثانيه رسيده است. محاسبات تخميني حاكي از آن است كه سرعت کلاسبندي با پياده‌سازي طرح بصورت FPGA و استفاده از پردازش موازي و pipeline در حدود 40 Gbps خواهد بود که نسبت به طرحهاي ديگر کلاسبندي سريعتر ميباشد.