تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فهيمه يزدان پناه احمدآبادي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر عباس وفايي

تاريخ دفاع : 26/5/82

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : -

بررسي آرايه هاي تپشي و طراحي و پياده سازي يک مدار ضرب‌كننده سريال تپشي توسط VHDL

چکيده

اين پايان نامه، از دو بخش تشـكيل شده‌ است: بخش اول، به معرفي آرايه‌هاي تپشي و چگونگي پياده سازي الگوريتمـهاي مختلف بر اساس آنها، اختصاص دارد. ايده آرايه‌هاي تپشي، يك تحول بزرگ در زمينه محاسبات خاص منظوره ايجاد نموده است. اين ساختارها با سودبري از ارتباطات ساده و محلي و همچنين پردازش خط‌لوله، زمينه اي مناسب براي پياده‌سازي كم حجم و سريع گستره وسيعي از الگوريتمها فراهم نموده اند.

الگوريتمهاي مختلفي را مي‌توان به صورت ساختارهاي تپشي پياده‌سازي نمود كه از ميان آنها الگوريتمهاي بازگشتي بيشترين پتانسيل را براي پياده‌سازي به صورت تپشي دارند. اين نوع الگوريتمها، در كاربردهاي مختلف پردازش سيگنالهاي ديجيتال(DSP)، پردازش تصوير و صوت، سيستمهاي رمزنگاري و شبكه‌هاي عصبي و ... به وفور يافت مي‌شوند.

در بخش دوم، روند طراحي و پياده‌سازي يك ضرب‌كننده و يك مجذور‌كننده سريال تپشي براي ضرب اعداد بدون علامت، با VHDL بر روي FPGA مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در هر دو اين ساختارها ، محاسبات قسمت كم‌ارزش و ‌پرارزش حاصل، در دو مرحله همروند انجام مي‌شود و حاصل بدون تأخير و با بهره وري 100% ارائه مي گردد، در نتيجه براي ضرب تعداد زيادي عدد متوالي، بدون افزايش پيچيدگي سخت‌افزار، مناسب مي باشد.