تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدقاسم شباني

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر عنايت اله يزداني

تاريخ دفاع : 13/5/86

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

علل فقدان گفتگوي رسمي و مستقيم بين ايران و آمريکا و تاثير آن برروابط في مابين 1384-1358

چكيده

کشور ايران به عنوان مهد يکي از بزرگترين تمدن هاي جهان به خاطر موقعيت ژئوپوليتيکي‌اش، قرار داشتن در مرکز بزرگترين حوزه‌ي انرژي جهان، تسلط و کنترل بر تنگه ي هرمز(گلوگاه نفت و گاز طبيعي جهان)و واقع بودن بر سر راه «جاده ابريشم» از اهميت والايي در منطقه برخوردار است. همچنين ايران جوانترين کشور دنيا و پرجمعيت‌ترين کشور منطقه است. تنها کشور شيعه جهان و داعيه دارتمدن بزرگ ايراني- اسلامي است. وقوع انقلاب اسلامي و وجود پتانسيل قوي اصول گرايي اسلامي با گرايش شيعي نيز اين اهميت را صدچندان کرده است.

از طرف ديگر ايالات متحده آمريکا ، کشوري که پررونق ترين اقتصاد جهان را طي دهه هاي گذشته تجربه کرده است و بيش از يک سوم توليد و مصرف جهان را به خود اختصاص داده قرار دارد. کشوري که به لحاظ وسعت مقام چهارم و به لحاظ جمعيت مقام سوم جهان را دارا است. کشوري با هزينه هاي نظامي معادل40% از هزينه هاي نظامي جهان که در 130 کشور دنيا پايگاه نظامي دارد. کشوري که در جنگي فرسايشي (جنگ سرد) دومين ابرقدرت جهان را از پاي درآورد.

اهميت رابطه‌ي بين دو کشور مهم و تأثيرگذار ايران و ايالات متحده آمريکا برکسي پوشيده نيست. رابطه‌اي که پس از وقوع انقلاب اسلامي در ايران دستخوش تغييراتي شد که بر معادلات بين المللي و حتي ساختار نظام بين الملل تأثيرگذار بوده است.

قطع بودن رابطه ي دو کشور و فقدان هر گونه مذاکره رسمي مستقيم بين مسئولان و دولتمردان دو کشور و تأثير آن بر سياستگزاري ها و روابط مافي بين دو کشور موضوعي است که اين پژوهش سعي در بررسي آن دارد.

کليدواژه ها: 1-مذاکره 2-سياست خارجي 3-دکترين 4-استراتژي مهاردوگانه 5-ايدئولوژي